torsdag 16. juni 2011

Blenda-hvite rettssaler

Antirassene og de udugelige og ugudelige nyhetsformidlerne; journalistene som burde vite bedre - elsker å skrive negativt om landet vårt; NORGE.

Å bruke et uttrykk som Blenda-hvitt er symptomatisk og ikke oppsiktsvekkende lenger fra den kanten. Mange av disse formidlerne er forresten halvstuderte røvere, et uttrykk brukt av de samme i tidligere tider. Disse har nemlig ingen utdannelse. De kan formulere seg og er gode til å formidle historier men det er også undertegnede; og jeg er bare så det er sagt utdannet som nyhetsformidler.

- Norske meddommere er en hvit elite, sier rettsprofessor Ulf Stridbeck.
Jeg tilhører altså eliten nå? Jeg har jo stått på denne listen. Åkeyyy...

At jeg ikke hører til i dette udugelige miljøet som nekter å forholde seg til de reelle sider av Norges deprimerende utvikling demografisk f eks - er fordi jeg nekter å formidle noe som forleder det norske folk til å tro at alt er «så meget bedre», som Willoch ville ha uttrykt det. For det er det nemlig ikke.

Nå formidles det at norske rettssaler er så blenda-hvitt at det liksom skal gå ut over rettssikkerheten. Men saken er den kjære anti-rasser at Nordmenn er hvite! I alle fall så lenge de holder seg hjemme fra sydens sol og varme. Noe vi ikke alltid gjør. Vi har dermed ikke noe i mot farven – brun. Personlig synes jeg ikke det er særlig flatterende med en nordmann som har grillet seg så lenge i solen at han/hun kan gå for en neger. Det er noe med at helhetsinntrykket blir feil. Så brune mennesker er ikke temaet og burde heller ikke være det.

Men den dagen jeg evt blir stilt overfor en araber, en asiat eller mennesker som har så divergerende forhold til Gud - så vil jeg ikke komne til å fremstå troverdig i en rettssal. Jeg er norsk og mine holdninger er fastgrodde, kristne, vestlig-demokratisk og moralsk totalt forskjellig fra en muslim eller en buddhist. Derfor vil jeg nekte å forholde meg til disse. Jeg ønsker forholde meg til likesinnede som i alle fall er vokst opp i Norge med den samme moralske tilknytningen til våre verdier som meg.

Bare for å nevne det: Norsk Lov går foran ander lover og § 2 om fri religionsutøvelse betyr ikke at vi skal pådyttes noe som helst. Og § 4 er om mulig enda mer tankevekkende: Kongen (eller Regjeringen idag) skal bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion; håndheve og merk deg: BESKYTTE denne. Å stå foran en muslim i en rettssal - vil for meg bety «manglende beskyttelse».

At jeg vil nekte å forklare meg uansett om det skulle sitte et fjols med et skaut eller en turban på hue; har jeg allerede gitt uttrykk for her tidligere. Den saken er bankers! Men som sagt jeg har ikke noe å gjøre i en vitneboks overfor annerledes tenkende mennesker.

Norge er et land med hvite mennesker og har vært det i hundrevis av år. Det endrer seg demografisk dag for dag fordi vi har noen quislinger av noen politikere. Og jeg blir bare mer og mer deprimert av det faktum. Jeg flytter fra beste Frogner fordi beste Frogner nå fremstår mer og mer som en dårlig vits. Jeg flytter men jeg vil alltid møte mennesker som gjør meg syk. Jeg har nylig vært i Tønsberg en tur og sannelig min hatt dukket de ikke opp der også. I full mundur. Æ spyr!

Hvis buddhister og muhammedanere føler at rettssikkerheten er dårlig ved å bli dømt av en nordmann så burde de snarest komme seg tilbake der de kommer fra. Der blir de helt sikkert dømt i følge sitt eget moralske verdisett. Den om at Allah «rules». Vi ser jo hvor bra de har det i de arabiske land. I Afganistan, Irak, afrikanske land; you name it. Der strutter det av demokrati og velstand – noe som vi jo vet alt om; ikke sant!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar