tirsdag 24. mai 2011

Ting er i gjæring!

Eller sagt på en annen måte; ting gjærer! Hos nordmenn og dansker vil denne satsen; også kalt politisk uansvarlighet gjære - frem til vi tilslutt vil oppleve en eksplosjon av hat og forargelse. I Sverige derimot velger man fremdeles de rosa skylappene. Enn så lenge, men ting gjærer der også skal man tro oppslutningen til partiet Sverigedemokraterna og PI. Den siste en politisk ukorrekt blogg som er vel verdt å lese.

Som med hjemmebrenten så inneholder denne satsen ingredienser som vil om den ikke stoppes eller behandles på rett vis - eksplodere. Og satsen/ingrediensene, les: sannheten om dagens politiske avgjørelser, nå gradvis om enn motvillig via politikere som venstres Skei Grande - føre til at vi alle våkner opp. Historien om hvordan vi er og har blitt ført bak lyset. I disse dager via Brockmann-rapporten i Norge. Og via Rockwool Fondens Forskningsenhed.i Danmark.

Brockmann-rapporten omhandler det faktum at innvandrere fra midt-østen og Afrika bidrar til at velferdsstaten uthules fordi de forlanger «sin rett fremfor å gjøre sin plikt». Et s.k sosialdemokratisk mantra. Og at pensjonene vi har spart opp til fra vi var i ten-årene antagelig bare vil eksistere på papiret for den oppvoksende slekt av nordmenn. De som har bidratt til at vårt velferdssystem er blitt en realitet.

Rockvoll-rapporten omhandler det faktum at innvandrere fra midt-østen og Afrika bidrar til å opprettholde en statistikk som viser at de er Danmarks aller mest kriminelle. Rockvoll-rapporten beskriver dansk tilstand på den kriminelle arena. Men lignende rapporter er også gjort om norske forhold. Og disse viser overrepresentasjon av etniske minoriteter i via «strafferetlige afgørelser» (dommer) i Danmark i 2006.

"Danmarks Statistik (2008) analyserer overrepræsentationen af etniske minoriteter i de strafferetlige afgørelser i Danmark i 2006 i ”Kriminalitet og national oprindelse 2006”. Her ses på afgørelser for overtrædelser af straffeloven,
færdselsloven og andre særlove, både for mænd og kvinder (om end analyserne er få for kvinderne) i alderen 15-79 år. I disse analyser måles kriminalitet som andelen af hhv. etniske danskere, indvandrere og efterkommere af indvandrere, der har modtaget mindst én dom i løbetaf året. Således måles det, hvorvidt der er en forskel i gruppernes deltagelse i kriminalitet. I analyserne korrigerer Danmarks Statistik for både alder, og hvad der betegnes som socioøkonomisk stillingsgruppe (om man er selvstændig, lønmodtager, arbejdsløs, uddannelsessøgende, pensionist
eller andet), og de finder, at selv når der kontrolleres herfor, er der stadig en markant overrepræsentation af etniske minoriteter i dommen, – specielt blandt personer med ikke-vestlig oprindelse, og specielt blandt efterkommere af indvandrere. Ligeledes kan nævnes, at Danmarks Statistik finder, at de etniske minoriteter lader til at være mest overrepræsenterede i voldskriminalitet, om end overrepræsentationen mht. ejendomskriminalitet også er udtalt".

Jeg har mange ganger filosofert over at det tilsynelatende var mulig å hjernevaske så mange millioner - i Tyskland primært - til å tro på Hitlers plan for jødene. Dette skjedde gradvis innen den 2. verdens-krig brøt ut. Og vi vet at fattigdommen blant tyskerne var ekstrem på den tiden. Men hvordan kunne det ha seg at fokuset ble så fatalt rettet mot jødene? Hitler var en gal mann og han var psykopat. Men jødenes skjebne er noe av det vondeste jeg har lest. Og jeg har store problemer med å forstå hvorfor denne minoriteten spesielt ble utpekt som de som skulle få svi. Fremsto de provoserende og i så fall hvordan?

Mange har ment at muslimene er de nye jødene i vår tid. Ja, hvorfor ikke? Når det omsider eksploderer i Europa så trenger man vel ikke spekulere i hjernevask. Eller fordommer. Eller om de har fremstått provoserende. Sannheten om muslimene i europa ligger jo idagen. Og nå altså i form av flere og flere rapporter om dem.

Jødene i Tyskland var uvitende om sin skjebne helt frem til de ble bedt om å spasere inn i gasskamrene. Noe må de ha ant. Så hvorfor emigrerte de ikke alle som en? Noen gjorde jo også det. Men mange ble og valgte å se det an. Det ble altså deres grusomme skjebne.

http://rff.dk/files/RFF-site/Publikations%20upload/Arbejdspapirer/58985_DK-Study%20No%20%2023.pdf

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-07.html?id=642496

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar