mandag 23. mai 2011

Ikke-vestlige innvandrere; nei takk!

- Ikke-vestlige innvandrere er et rent nettotap, ifølge Brockmann-utvalget. De arbeider bare en kort tid, og så går de inn i trygdesystemet. Ut ifra et liv arbeider de langt færre år enn det nordmenn gjør, sier Jens Ulltveit-Moe til VG.

Disse menneskene som våre sosialistisk politikere driver og importerer daglig får opphold kun – sier og skriver - på grunn av avtaler disse har med store organisasjoner som FN, EU/EØS.

Ikke fordi de spør oss nordmenn hva vi ønsker! De har aldri gjort det og vil aldri gjøre det. Vi lever med andre ord ikke i et demokrati. Som betyr at folket får velge sin egen fremtid i landet de lever.

Innvandrere og disse ser nå ut til å havne i en samle-sekk: det blir nå sagt rett ut at disse er ett rent NETTO-TAP for landet Norge.

- Den ene gruppen arbeidsinnvandrere fra Sverige og fra Øst-Europa er veldig viktig for Norge - for servicenæringen og bygg og anlegg. Når det gjelder ikke-vestlige innvandrere, viser tall fra SSB at Norge har et nettotap i forhold til arbeidsinnsats og hva de tar ut av velferdsstaten.

Den tidligere NHO-sjefen Jens Ulltveit-Moe selv har talt politikerne midt i mot. Endelig er det noen som sier sannheten!

Denne nyheten blir nok en bombe som kommer til å ryste oss nordmenn langt inn i sjelen. Ikke fordi vi ikke har visst dette, men fordi mange vil komme i harnisk over at vi har politikere som snakker på autopilot når de blir konfrontert med fakta om dette temaet; «innvandrere fra ikke-vestlige land».

Dette handler altså ikke om arbeidsinnvandrere. Den spesielle kategorien omhandler noe helt annet og viktig for Norge. For med vårt utdannelsesnivå de siste 10 årene som har ført til at vi henger etter på de fleste områder; der kan vi ikke slå oss på brystet og si at vi vet alt. Vi trenger arbeidsinnvandrere!

Men vi trenger ingen drosjesjåfører. Vi trenger ikke grønnsaks-handlere. Vi trenger heller ikke vaske-hjelpere. Med god akseptabel lønn er alle nordmenn villig til å jobbe hva det måtte være. Se bare til nabo-landet Sverige, våre søstre og brødre i øst. Disse ungdommene er villig til å skrelle bananer om det så må være. Vi trenger ikke ikke-vestlige innvandrere til å gjøre den jobben. Og jeg tviler på at analfabetene vi importerer daglig er villig til å gjøre den slags slave-arbeid heller. Det er nemlig ikke økonomisk lønnsomt for denne gruppen å jobbe for en lønn som definerer deres manglende kunnskapsnivå.

Det er en klar sammenheng mellom motivet for importering av personer som ikke bidrar til samfunnet og det faktum at de settes på trygder og pensjoner allerede fra første dag på norsk jord. Dette er en villet politikk. Dette er basert på avtaler fra EU/EØS og FN. Som forlanger at vi - lille Norge - skal bidra med uhjelp og bistand langt ut over det som kan forventes av oss.

Med andre ord ett rent humanitært prosjekt!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10094164

På tide å våkne opp, folkens!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar