onsdag 25. mai 2011

"Må jag få be om den størsta møjligen tysssstnaddd...".!

Tabloid i kveld. Debatt: 1-0 til Per W Amundsen

Muslimen og pakistaneren og politikeren Chaudry (SV) er så indignert over Brockmann-rapporten som hevder at innvandrere fra muslimske land jobber langt mindre enn andre innvandrere til Norge at han går ut og sammenligner Per W Amundsens utsagn om dette som nazistisk. Amundsen forholder ser til rapporten og har ikke hevdet noe annet. Muslimen Chaudry mener at nok må være nok. Dette, les: rapporten, skaper rasisme. Han retter dermed baker for smed. Han avslører en kunnskapsløshet som gjør ham patetisk å debattere med. Han sier som forklaring på sin indignasjon at innvandrere fra de landene som rapporten henviser til er traumatiserte pga krig og at disse må få lov til å bo her i landet uten å jobbe. At de må være i sin fulle rett til «å hevde sin rett uten å gjøre sin plikt». Og sier denne muslimen for å slippe å stå til ansvar for sine rasistiske uttalelser at SV har bidratt til full barnehagedekning. («tenk det du, Hedda»)

Så derfor kjære leser så forstår vi hvorfor rapporten har rett. Mennesker fra muslimske land bidrar i svært liten grad til arbeidsstokken i landet fordi de er krigsskadete. Og derfor kjære leser så kan vi legge bort rapporten. Det er ikke mer å snakke om. For vi må huske det kjære leser at - hver gang debatten dreier seg om denne meningsløse innvandringen av personer fra midt-østen og Afrika så sårer vi disse. Og dermed kjære leser er du en RASIST.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar