tirsdag 1. mars 2011

Har alle krav på lik lønn?

Alle har selvsagt krav på lik lønn. Hvis de har samme utdannelse. At Adecco utnytter sin vikarvirksomhet tror jeg er en sannhet med modifikasjoner. Hvis jeg som sekretær for Manpower får 150 kroner i timen og en fast ansatt hos Hydro får 180 kroner i timen, så forklares dette med at Manpower jo også skal tjene på sin virksomhet. Det samme må gjelde Adecco.

Adecco har nå ett stort problem ettersom Jens&Co har bestemt at alle skal i arbeid åkke som. Det sier det seg selv at det ikke nødvendigvis betyr at disse arbeidstagerne har kompetanse. Eller krav på lik lønn med resten av staben i samme yrkesgruppe. Vi har en lav arbeidsløshet i Norge pr dags dato hevdes det. Og vi som vet bedre vet også at den hadde vært høyere om ikke NAV hadde sørget for uførepensjoner til en god del som aldri vil komme i jobb. Ikke fordi de er uten arbeidskapasitet. Men fordi de ikke duger. Enten fordi de er kommet til Norge via familiegjenforeninger, fordi de er analfabeter, eller rett og slett fordi de ikke duger til noe annet enn å tygge khat - som de attpåtil har smuglet til Norge. Det siste har noe med kultur å gjøre. Vi husker kona til Jagland etter et besøk i Afrika omtalte de late negrene som satt utenfor jordhyttene sine og tygde khat mens kona jobbet livet av seg. Dette er kultur og et eksempel på det problemet vi importerer hver dag vi sier ja til en asylsøker fra Afrika.

At en renholdsarbeider fra Filipinene eller en analfabet fra Pakistan ikke har krav på samme lønn som Ola og Kari har i utgangspunktet fordi de siste har en skolegang som har gjort dem mer kompetente rett og slett fordi de er norske burde være innlysende. Det er da også bare Skei Grande i Venstre som ville protestere på denne uttalelsen. Da inkluderer jeg ikke etniske nordmenn som av forskjellige grunner har falt utenfor samfunnet fordi noe alt vesentlig sviktet i oppveksten. Disse bør vi som sosialdemokrater sørge for. Om det burde det ikke være noen tvil.

Men Jens&Co sørger for dette dilemmaet vi ikke kommer utenom - hver eneste dag vi importerer folk fra land uten lovfestet skolegang. Hva enten det er snekkere fra Polen som egentlig ikke er snekkere eller prostituerte fra Nigeria. Det henger ikke på greip at disse så snart de er innenfor et yrke som eksempelvis helsesektoren skal ha samme lønn som en helsearbeider med 4-6 års skolegang bak seg. Men blir dette debattert? Nei, vi ender opp - i beste fall med en dønn kjedelig debatt fra Litteraturhuset i Oslo. Der majoriteten av debattantene er venstrevridde politikere og andre såkalte eksperter. Det minner veldig mye om et Kjetil & Kjartan show. Du tror det ikke før du får se det! - Det skal forresten ikke så mange eksperter til før media greier å hause opp en sak som ikke henger på greip. Som denne «Amelie-saken» vi ble så godt kjent med.

Det skal forresten også bli interessant å se hva politiet kommer frem til etter en razzia på de enkelte sykehjemmene nå som Adeccos metoder er avslørt. En razzia av politiet er for meg ensbetydende med at de er ute etter å saumfare stedet for folk som ikke har verken oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse. Med andre ord er her ulovlig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar