tirsdag 27. juli 2010

«Menneskerettigheter» - dagens makkverk

«Jeg går rett frem - samme hvem jeg støter på»

Hvem husker ikke de hyperaktive guttevalpene fra skolegården? Selv husker jeg minst to. Disse var aldri i ro og som guttevalper flest var de en pest og en plage. Ikke bare for oss småjenter men også for lærere. Men den gang jeg vokste opp hadde man regler for god skikk. Og det å løpe ned sine medelever var ingen god skikk.

Først fikk lømmelen en advarsel, siden ble det kjeft og i siste omgang måtte han sitte igjen. Det siste virket som regel men ikke alltid for jeg husker spesielt to i skolegården den gang jeg vokste opp og var en tilbakeholden, sjenert jentunge. Ingenting hjalp og kjeften var som å skvette vann på gåsa. Men straffen må ha hjulpet for de ble samfunnsnyttige voksne menn etterhvert.

Å måtte sitte igjen den gang betød at foreldre fikk beskjed og som regel vil jeg tro at de var lettet over at skolen med lærer og rektor grep inn. Skolen delte oppdragelsesansvaret. Idag derimot kan de samme guttevalpene klage til denne såkalte Fylkesmannen som jeg selv har sterke meninger om - sammen med annen byråkratisk virksomhet som kun koster oss skattebetalere unødig flesk.

På en barnevernsinstitusjon i Vestfold er personalet såpass indignert at det er blitt en nyhet. Et fjols av en konsulent hos Fylkesmannen har nemlig beordret institusjonen til å slutte å lage regler som er «i strid med menneskerettighetene»! Tenk det, Hedda! Disse rettighetene som engang i tiden hadde en funksjon. Nå blir de misbrukt av terrorister og annet avskum. FN er villig vekk med på å forsterke hvor gal denne verden er blitt. Og FN består ikke lenger av intelligent utrustede mennesker bare så det er sagt. Ser man på hva de bestemmer over hodene våre må vi bare erkjenne at FN består – men kun på papiret.

Forsåvidt – for har vi en Gahr Støre ved roret eller en Storberget i samme båt så må vi bare erkjenne at våre nei-stemmer om EU-medlemskap kun er en illusjon. Regelendringer i form av pålegg og annet makkverk innlemmes i våre egne norske lover av overivrige tjenestemenn som har øynene godt rettet mot karrieremuligheter som vil gi dem både navn, penger og status. Førstnevnte er uten tvil langt på vei villig til å legge seg flat for organisasjoner som gradvis tar fra oss styringsmakten i vårt eget land.

På denne barneverninstitusjonen har man som regel at hvis ungen ikke har lyst til å gå på skolen en dag eller kanskje ser litt syk ut på morrakvisten så er det ingen som tvinger dem opp av senga. Men som en konsekvens av manglende skolegang har de en regel som de fleste av oss vel også husker fra oppveksten. «Går du ikke på skolen, kan du heller ikke gå hjemmefra den dagen». En grei regel som er rettledende for alle unger. Burde iallefall være det!

Men nei,da – i dette tilfellet aner man at barneverns-ungen har hevdet at det er brudd på menneskerettigheten og dermed fått et tips om å klage. Til fylkesmannen. Og fått medhold! Ikke til å tro, men helt sikkert sant; det var jo nevnt i dagens morgennyheter.

Når man i tillegg vet at majoriteten av barnevernsbarn idag er innvandrer-gutter som kommer fra problematiske oppvekstkår der foreldre kanskje både er analfabeter og uvillig til å integrere seg. Og blir kriminelle som 8-10 åringer og senere havner i rettssystemet når loven sier at de er «kriminelle» - da er det et grovt overtramp mot både de som er satt til å ivareta disse ungene. Og ikke minst ungene selv som gis signaler om et levesett som iallefall ikke gjør dem bedre rustet til å møte samfunnet som voksne.

Min erfaring som hjelpeverge i Tingretten for noen år siden er forøvrig beskrevet her.

http://miaculpa2009.blogspot.com/2009/09/sirkus-pakistan-i-oslo-tingrett.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar