onsdag 28. juli 2010

Det lønner seg å lyve – for noen

Les denne saken og spør deg: er denne personen mindre intelligent eller en notorisk løgner? Mange vil vel svare: «begge deler».

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3747606.ece

Det er blitt ekstremt mange mennesker i vårt land som ikke holder de 10 bud. Ikke ett eneste ett av dem. Disse skiller seg ut ved at de har en oppfatning om at det er greit både å lyve og stjele. Eller generelt bryte våre demokratisk baserte lover og regler. Ikke bare det men det er faktisk pålagt dem å lyve. For oss kristne nordmenn, dansker, svensker, franskmenn, nederlendere. Ja i det hele tatt er det et uttrykk for en ideologi. Jo flere man kan lure dessto flere jomfruer venter på dem i deres paradis.

At denne praksisen har fått utvikle seg er ikke tilfeldig. Mange av oss føler at noen får spesialbehandling når de bryter ett av de 10 bud. Ja, forstå meg rett det er mange i vårt land som ikke går av veien for å snyte på skatten, heve trygder de ikke har krav på og lignende. Noen av disse har en dysfunksjonell personlighet. Og disse vil derfor bli avslørt av den grunn og får som regel en streng dom.

Men så har vi altså disse som er pålagt å lyve om det samme; som denne mannen som er svensk statsborger; ja vi forstår at det ikke er en «svenske» - men en som har lurt seg til opphold i nabolandet og nå bedriver sin skitne business i Sandefjord – eller hvor det nå er. Han kom vel kanskje med Strømstadfergen? Og lyver altså så overbevisende (tror han) ja, han er overbevist om at det går hjem hos den naive nordmann.

Men får han straff som fortjent? Denne boten for smugling er jo bare en symbolsk sum. Hvis den hadde vært 10 ganger så høy så tror jeg kanskje (under tvil) at han ikke prøver seg på denslags stunt igjen. Og vil jeg påstå: hvis det var en «ekte svenske eller nordmann» som vanligvis viser seg å holde på med både smugling og frekke løgner, så hadde man hevet straffenivået på dette området prompte.

Men så er det bare det mener «man»: at stakkarn er antageligvis for dum til å forstå hvor galt det er både å lyve og stjele. Og dette bør da selvsagt være formildende som det heter. Disse menneskene lever på utsiden av våre egne norske og svenske samfunn og dette kommer de til å fortsette med. Så hvorfor ikke gjøre et skille den andre veien.

Er du bare for «statsborger»å regne så bør straffenivået heves. Vi andre skal ikke måtte forholde oss til strengere lover pga en mentalitet som nå bare blir tydeligere og tydligere i hele europa.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar