mandag 19. juli 2010

«Hjelpepleieren var på Facebook – dement kvinne frøs ihjel»

Døgeniktene blir flere og flere. Omsorgsvikt, feilmedisinering, kompetanseløse helsearbeidere. Listen blir bare lengre og lengre. Leger som ikke burde være i tjeneste pga pillemisbruk eller alkoholisme får fortsette i sin praksis. Å klage til helsetilsynet hos Fylkesmannen er bortkastet energi. Dette vet vi som har erfart å bli avvist. Svaret vi får kan lyde slik: «konklusjonen må bli – at pasienten alt tiltross ble godt ivaretatt».

Ord står mot ord. En klage har ingen verdi lenger. Har tatt opp dette tidligere; bloggen ble startet med bakgrunn i egne erfaringer med Fylkesmannen i Oslo. Sakene som dukket opp i kjølvannet av min egen var spredt over hele landet. Klageavslagene går tilbake i tid. Fylkesmannen er eneste instans i klager som gjelder vår rettssikkerhet. I mitt tilfelle Forliksrådet. Fylkesmannen har imidlertid kun rettledningsplikt. Ingen juridisk rett. Ombudene som f eks Sivilombudsmannen kan heller ikke gjøre annet enn å «råde» de enkelte etatene. De trenger ikke følge rådene. Det får ingen konsekvenser om de fortsetter sin ukultur.

Autorisasjonskontoret for helsepersonell har vært en flopp i en periode der sjefen selv har forfalsket sin egen CV. Men å påstå at Liv Løberg har det hele ansvaret for denne ukulturen er vel å dra anklagen vel langt. Denne ukulturen er blitt mer en regel enn et unntak.

Det ansettes helsepersonell som skal ta vare på gamle, syke og mennesker som ikke har kontroll på seg selv; de demente eller mentalt underutviklede. En kvinne frøs ihjel 50 meter fra sykehjemmet. Imens satt helsearbeideren og fjolla seg på Facebook. Hun er fremdeles i tjeneste. Selvsagt!

Gudene vet hva slags folk som får lov til å tjenestegjøre på våre sykehus, pleiehjem, sykehjem! Mange av disse er ikke norske og er neppe kvalifisert for tjenesten. En utenlandsk lege fjernet vitale organer på en pasient som allikevel ikke hadde kreft. At det ikke bevilges mer penger til forskning her i landet er ingen unskyldning. Det får være grenser for hvilke sjanser man skal ta ved å legge seg under kniven. En annen lege praktiserer fremdeles på sykehus rundt om i skandinavia. I hennes tilfelle har det faktisk gått med liv. Men blir hun tiltalt og straffet? Det virker ikke sånn. Det blir med en advarsel - og sånn fortsetter denne galskapen. Hvorfor? Det sies at det blir gradvis knapphet på helsepersonell her i landet. Vi bør importere dem fra Afrika! Fra øst-europa! Disse forventer ikke høy lønn. For noen år siden måtte norske medisin-studenter med studier fra utenlandske universitet/sykehus f eks fra Sveits gjennom etterutdanning når de kom hjem til våre norske sykehus. Nå ansettes det leger som ikke engang snakker norsk!

Staten ønsker ha deg i sin hule hånd. Men de private skolene, sykehjemmene, legevaktene kommer etterhvert til å dukke opp som paddehatter. For fremdeles er det ikke forbudt å drive privat her i landet. Selvom det kanskje bare er et tidsspørsmål innen dette også skal underlegges Staten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar