lørdag 1. mai 2010

Om å utvide maskeringsforbudet

Selvsagt skal vi ikke gi oss på denne galskapen. Og selvsagt ønsker vi ikke folk i gatene som ser skumle ut og fremstår som om de kommer fra en annen planet. Jeg trykker derfor dette innlegg fra august ifjor tiltross for at sosialistene i vår egen rød-grønne regjering fremdeles ikke har fått hue opp av sanda! Og fordi Belgia nå har et forbud og Frankrike nå er på trappene med sitt.

§ 11. Arrangementer på offentlig sted m.v.

Det er forbudt for deltakere i et arrangement som nevnt i første ledd å opptre maskert, unntatt for deltakere i skuespill, maskerade eller lignende. Jfr loven.

Om det skal bli forbudt å iføre seg plagg som skjuler hvem du er, f.eks hijab og burka er et spørsmål nordmenn og politikere nå må ta stilling til! Dette er gjort i Frankrike og Italia og spørsmålet er nå aktuelt i Danmark. Danskene har etter straffelovens § 134 b et forbud mot «maskering på offentlige steder». Denne lovregel finner vi i norsk rett i Politiloven.

Denne lovregel bør nå utvides og overføres til vår egen Straffelov. Hvorvidt hijab kan betegnes som maskering må bero på en utvidende tolkning i så fall. Hva gjelder niqab og burka bør det ikke være noen tvil. Det kan like gjerne være en mann som en kvinne som befinner seg under dette "plagget"; og da vi skal være generelt villige til å identfisere oss blir det problem. Uten maskering vil det dessuten for politiet være enklere å identifisere oss hvis det skulle være et tvilstilfelle, der politiet jo er i sin fulle rett til å be om ID. Under metervis med stoff er det heller ikke umulig å skjule både "det ene og det andre". Et utvidet forbud med utgangspunkt i Politiloven § 11, burde være enkelt å få til på generelt grunnlag. Slik at maskeringsforbudet utvides til å gjelde det offentlige rom i alminnelighet og ikke kun ved møter og demonstrasjoner.

Og ikke minst med dette grepet så unngås konflikt med grunnloven!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar