tirsdag 20. april 2010

Profeter og andre falske menn

Leser vi Bibel-historien om Jesus får man et inntrykk av en lavmælt ung mann som ikke gjør noen noe fortred. Han er født av en kjødelig kvinne - Maria, unnfanget ved den Hellige Ånd - i den hensikt å forkynne for menneskene løftet om en ny og paradisisk jord – men også for deretter å dø for alle menneskers synder. Ref. «Trosbekjennelsen» her.

De jødiske skriftlærde og fariseerne stilte ham ofte til veggs og prøvde alltid forgjeves å lure ham med sine spørsmål. Jesus svarte ofte i gåter men ikke alltid. Hans disipler var hans trofaste følgesvenner og de var oppriktig interessert i å lære.

I Matteus kap. 7 setter han disiplene på plass ved at han forbyr dem å dømme hverandre. Han sier noe vi alle burde merke oss: «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? (....) Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da først vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye». - Ingen kan vel benekte at dette er utrolig godt sagt!

Disiplene er også interessert i å vite hva de må gjøre for å bli frelst. Og leser vi historien blir i alle fall en mann oppfordret til å selge alt han har og eier for deretter å følge Jesus. Men Jesus taler også om det mange idag lurer på, det at vi daglig blir konfrontert med religioner og ideologier som hevder at de er av Gud. Noen religioner tror ikke engang på Gud men følger sin egen filosofi.

Men Jesus sier rett ut at det er kun to veier å velge mellom; fortapelsen eller livet. Han snakker om glupske ulver og falske profeter. Og han snakker i gåter når han bruker «frukt» som en forklaring. Han sier at vi skal kjenne menneskene på «frukten» de tilbyr. Han sier som sant er bl a at «hvert tre som ikke bærer god frukt, (skal bli) blir hogd ned og kastet på ilden, fordi et dårlig tre er lite verdt når det gir dårlig frukt».

Han snakker altså om falske profeter. I den forbindelse er vi etterhvert godt kjent med profeten Muhammed her i Norge og resten av verden likeså; uten at jeg skal reklamere for den mannen. La det derfor bli opp til enhver å teste «frukten»! Og i den forbindelse kan det være på sin plass og vise til den «gyldne regel»: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er hva loven og profetene bygger på».

Selv har jeg det håp at Jesus Kristus skal komme tilbake til jorden og dømme levende og døde; de siste som skal få en jordisk oppstandelse. Jesus skal da gjøre et skille mellom sauer og gjeiter. Til mange vil han si dem rett ut (som det står )i Matt. Kap.7, vers 23: «Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett»!

Som sagt det skal komme profeter i Guds navn og forlede menneskene. Det har vært nok av dem opp gjennom årene. Men en spesiel mann har vi hørt spesielt mye om i den senere tid. Navnet begynner på bokstaven M. - La dere ikke lure!

Så blir det opp til enhver å velge den rette «sti». Og ikke å forglemme den «gyldne regel»! - Så enkelt er det!

Denne bloggen var ikke ment å skulle bli en blogg som retter seg mot forkynnelse. Men ettersom Norge og resten av skandinavia opplever en kulturkrise og der vi ser at ideologien islam gis stadig mer spalteplass i våre medier - og ikke minst der islam allerede har overtatt skolens programforpliktelse til å spre det kristne budskap i hht Grunnloven, ser jeg bloggen som en mulighet til å endre på dette faktum. Og samtidig oppmuntre andre bloggere som gir inntrykk av å ha et ønske om å spre Guds ord – og som dessverre bruker mer av sin tid på å fremstå som en motvekt til de politiske partier i landet – om å endre fokus!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar