torsdag 30. juli 2009

Oppsiktsvekkende u-kultur i Forliksrådet

Saksnummer 2009/12661-1

Som sagt så gjort! Anke til statsadvokaten i henhold til regler for dette er nå levert til politiet, som etter å ha tenkt seg vel om, kom til at «de skulle sende saken videre og få den behandlet». Betryggende? Tja, jeg får smøre meg med tålmodighet. Og hadde det ikke vært for at det tydeligvis er blitt en egen u-kultur i Forliksrådet i Oslo å sjikanere de involverte partene, så kan jeg forstå at «man» hadde lurt på om jeg i det hele tatt er troverdig.

Henvisningen til saken over er den før omtalte saken som er en blå-kopi av min egen klage på Forliksrådet i Oslo.

Det er forresten pussig det der; det har skjedd meg før. I situasjoner der jeg føler jeg står alene og har røklet mot meg – så ligger plutselig løsningen rett foran meg. Hvilket det også gjorde her for leden da jeg lette etter min egen journal på Fylkesmannens hjemmesider, som er offentlig og kan leses av alle - og brukes for alt den er verdt; så og si.

Offentlighetsloven.

§ 10. Plikt til å føre journal.
Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett.

Organet skal føre journal etter reglane i arkivlova med forskrifter.


Fylkesmannen blant andre, har altså plikt til å føre en «tilgjengelig journal». Ikke dermed sagt at du kan lese dokumentet helt uten videre. Du bør lese loven som der blant sier at personlig data ikke alltid skal gjøres offentlig. Jeg har hevdet at navnet på hun jeg har anmeldt skal offentliggjøres. Hvilket jeg regner med at det blir. Det bør være av offentlig interesse at mennesker som opererer i offentlige stillinger ikke skal kunne skjule seg bak diverse «vern».

Og at navnet hennes skal offentliggjøres er ut fra hva jeg bedømmer er gjort i likelydende klage som er kommet til Fylkesmannen, der var navnene på FR's medlemmer ikke utelatt. Se henvisningen til saksnummer ovenfor.

Denne saken kan du bestille, og kalles «klage over saksbehandling» journalført den 18. juni i år. Den ligger (igår) journalført langt fremme i bunken. Ytterligere opplysninger om hvem, hva, hvor o.l kan du selv velge å lese om, ved ganske enkelt å trykke på en knapp: «bestill» og du vil få den oversendt til din e-mail.

Jeg har ikke snakket med vedkommende som har forfattet denne klagen ennå pga ferieavvikling, hvilket er grunnen til at jeg ikke ønsker omtale den ytterligere her på nåværende tidspunkt. Nå er saken min - eller rettere sagt - den bør være på statsadvokatens pult, hvor den skal behandles.

Tatt i betraktning at den andre historien er nær opp til en blå-kopi av min egen erfaring i Forliksrådet, så ville jeg undre meg stort om statsadvokaten henlegger min anmeldelse etter dette. Dette er en prinsipiell viktig sak å få belyst, hvis vi i fremtiden skal ha tillit til domstolene som Forliksrådet hører under. Ingen kan vel benekte det!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar