fredag 13. september 2013

Frp ikke populistisk?

Kanskje på tide å legge for dagen hva dette ordet betyr? Før man bruker det for alt det er verdt. Å rakke ned på en stor gruppe av befolkningen.

Denne gruppen er falt i båsen som kalles høyreorienterte. I motsetning til venstre-orienterte. Vi vet at norske journalister generelt og opp mot 98% er venstre-orienterte. Vi vet også at disse bidrar til å holde sannheten for seg selv. Det kalles idag for å være politisk korrekt. Dette er nok hovedgrunnen til at folket den 9. september gikk i flokk og følge og aldri før i den grad til urnene og sørget for at høyreorienterte vant valget. Venstre-orienterte tapte valget men var sterkere enn Høyre som parti.

De høyreorienterte har gjennomskuet mediene. Og mediene tapte også dette valget. Hva vil de venstre-orienterte mediene nå gjøre? De vil få en enda større konkurranse fra bloggene. Og avisopplagene rundt om vil nå få det enda verre økonomisk. Og jeg antar at pressestøtten blir nådestøtet. Flott mener jeg.

Å være populistisk vil si at noe er populært. Høyre-bølgen er blitt veldig populær de siste årene. Det er derfor like greit å kalle en spade for en spade: Frp og Høyre er høyre-populistiske. Eller høyre-populære. Frp er mer høyre-populær enn Høyre. De vil sterkere stoppe innvandringen enn Høyre. Ergo er det riktig å kalle Frp for høyre-populistisk.

Å sammenligne Frp med det Danske Folkeparti og Sverigedemokraterna kan jeg ikke se noe galt i. Men å kalle Frp for høyre-ekstremistisk er like galt som å kalle det svenske hhv det danske partiet for ekstremt. Ekstremt er de først når de bruker vold for å nå frem. I motsetning til høyre-ekstreme partier i f eks Spania. Der vokser høyre-ekstreme partier for vher dag som går. Det kan ses på spanske nyheter hvordan volden mellom spanske politikere endog nå er et faktum. Spanske journalister er som i Norge venstre-orienterte og man hører dem betakke seg og etterlyser demokrati.

Men la det være sagt et demokrati er det ikke når kun en fjerdedel av befolkningen får bestemme. Et demokrati betyr at folket styrer. Folket betyr hele folket ikke et par tre politikere som kjører over folket uten å spørre hva de vil. Vi har en lov i Norge som sier at Stortinget kan fastsette og vedta både det ene og det andre med 2/3 flertall. Men hvis kun et par tre politikere møter opp ved valget betyr det i realiteten ingenting.

Vi ahr derfor ikke et reelt demokrati i noe land. Demokratiet er en illusjon.

At Frp er høyre-populistisk er sant. Men det er ikke høyre-ekstremt. Det har ennå ikke gått til ytterligheter. I motsetning til de venstre-orienterte partiene. Venstre-orienterte er venstre-ekstreme og vi møter dem når høyre-orienterte ønsker demonstrere. Da møter alltid venstre-ekstreme opp og i Norge blir de arrestert pga voldelige sammenstøt med høyre-orienterte der de høyre-orienterte må beskyttes. Dette også i andre land i europa. Det er de venstre-populistiske som definitivt kan kalles venstre-ekstreme.

Hvis Frp og Siv mener at de ikke er et venstre-populistisk parti da har ikke undertegnede forstått en dritt de siste 10-årene. Enda godt at jeg da ikke ga dem min stemme. Men det var vel dette Carl fryktet? At vi ikke skulle forstå partiets uttalte innvandrings-fientlige holdning. For det kan vel ikke stikkes under en stol at det er «innvandrer-fientlig» å mene at vi skal opprette leire for asylsøkende til Norge – i utlandet? Frp-velgere har en ting i hodet hoevedsaklig og det er å få stoppet all innvandrering som ikke er bærekraftig. At Jon Hustad, skribent for Klassekampen mener det samme skal ikke stikkes under en stol. Og det er mildt sagt oppsiktsvekkende at det kommer fra den kanten.

Å benekte at Frp er populistisk henger ikke på greip tatt i betraktning at partiet opprinnelig fikk tilnavnet "partiet for folk flest". Og det å være populistisk betyr at det er godt likt av større deler av folket. Å være populistisk er dermed å betrakte som en hedersbetegnelse.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar