søndag 7. juli 2013

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors må med dette stuntet være verre enn noe annet foretag. Norges Røde Kors med en bankboks på mange milliarder. Et foretag som satser på frivillighet i alle ender og bauer. Hvor får de pengene fra?

Norges Røde Kors er med sitt siste stunt noe av det mest illojale og forræderske jeg kan tenke meg. De har nå sørget for at kriminelle rumenere får overnattingsmuligheter midt i hjertet av Oslo. I sentrum, kort vei til parkering der de gjemmer sitt tyvegods og kort avstand til butikker og andre steder der de stjeler som ravner. Jeg har selv fotfulgt dette folket ned til en parkeringsplass i nærheten av Røde Kors i Hausmannsgate. De velsigner kriminelle; stikk i strid med det folket de utnytter som frivillige. De bryter lover og regler. Umoralsk er mildt sagt karakteristikken.

Mediene slår ikke stort opp om dette annet enn at de fremstiller dem som tiggere, som om ikke det skulle være nok! Vi hadde en gang en løsgjengerlov som forbød folk å oppholde seg utenfor sin egen sone mer eller mindre. Med tanke på hvor mye de sjenerte sine medborgere med sine bedrifter, det være seg å gå å slenge. Være fulle, tigge eller sjenere folk på annet vis. Med loven i hånd kunne politiet bortvise deg og meg. I dag bruker Norges Røde Kors «menneskerettighetslover» for å slå fast at alle. Absolutt alle skal kunne bevege seg fritt. Fengsels- og frihetsberøvelse er ikke noe Norge Røde Kors har noe forhold til.

Jeg er forbannet for å si det mildt. Jeg har tilhørt denne organisasjonen som «frivillig» i mange henseende. Jeg har tilbudt dem av min fritid til å «reklamere» for Norges Røde Kors. Akkurat som mange andre hver eneste påske stiller opp i fjellet for oss som trenger hjelp. Norges Røde Kors holder kurs i sine lokaler i Hausmannsgate; der de nå har sørget for 60 sengeplasser til kriminelle rumenere. Og hvem er det som er satt til å holde styr på dem? Jo, deres frivillige stab.

Norges Røde Kors sørger for at innvandrere får leksehjelp gratis av oss frivillige. Vi stiller opp i Tingretten i Oslo i vår fritid for å bistå engstelige vitner. Vi går på besøk til enslige og syke mennesker i deres private hjem. Vi går på besøk til syke mennesker som ligger på sykehus og kanskje ikke får noe besøk. Organisert av Norges Røde Kors.

Alt i medmenneskelighetens navn. På vår fritid; på min fritid har jeg gjort dette. Jeg har ikke fått ett rødt øre, mens Røde Kors mottar milliarder. De er frekke og illojale mot alle oss som gjør dette i en kristen ånd. For så å oppleve at Norges Røde Kors setter budene til side.

Ved å tillate at folk som stjeler, som voldtar, selger narkotika; som står utenfor samfunnet generelt fordi de ikke lever etter de budene som våre lover er basert på. Dette er skammelig og jeg synes med dette at alle oss, i alle aldre vi burde stoppe opp og protestere.

Stem Frp til høsten. Partiet som er et lov- og orden-parti. Vi ønsker ikke slike lovløse tilstander som Norges Røde Kors nå er blitt en del av.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar