onsdag 19. juni 2013

Vi ønsker anarkiet velkommen

Nå kan det jo være fristende å slå til orde for anarki; siden vi allerede er på god vei dit. For oss som har vokst opp i troen på et demokrati - men som erfarer at vi etter ett langt liv plutselig ikke blir hørt. Eller spurt riktignok.

Vi har lover i dette landet men det er ikke alle for unt å ha noen kunnskap om disse. Jussen blir forbeholdt dem som velger dette faget og det læres bort ved juridisk fakultet; om noen skulle lure på det.

Vi har Norges Lover som er grunnleggende for all annen lov. F eks kan vi ikke la en ny lov få tilbakevirkende kraft, iflg NL § 97. Du kan settes i fengsel i dette landet, men ikke uten lov og dom. Det finnes erstatningslover. F eks står det at hvis barnet ditt begår hærverk eller kanskje er så uheldig å sende fotballen inn i naboens vindu som knuser. Ja, så er du ansvarlig på barnets vegne så lenge barnet er under en viss alder.

Barn blir alltid identifisert med sine foreldre. Og fremtil det er 18 år er de forpliktet til å sørge for barnets velferd. Etter 18 år kan barnet ta egne avgjørelser. Men barn og foreldre er å regne som en enhet.

Vi har en liten promille i dette landet som elsker å overstyre majoriteten. De er frekke i sin fremferd og skaper kaos. Vi har lover som skal etterleves. Lover som er vedtatt, og som innen dette har vært på såkalt høring. Hos dem som har erfaring; eksvis advokater, helsepersonell, lærere osv. Les: «folket».

Med andre ord er det majoriteten (folket) som har valgt å formulere loven slik og slik. Ikke SV og deres marginale velgere som pr idag er ca 3% av befolkningen. Det sier seg selv at vi ikke kan tillate disse å overkjøre majoriteten av befolkningen. Vi er nødt til å sette foten ned. For denne promillen skaper kaos. De har medløpere i mange leire tiltross for at de er svært få. Eks vis har de foten innenfor de såkalte menneskerettighetslovene som er vedtatt - uten å spørre den norske befolkning.

Disse menneskerettighetene er en illusjon. Det fordi de omfavner alle kulturer. De omfavner kristne lover og de omfavner muslimske lover/sharia. Det sier seg selv at alle disse kulturene som nå er sauset sammen i vestlige land ikke kan ha den samme retten.

Vi vet at muslimer f eks de lyver. Det er deres kultur. Det er koranen som oppfordrer dem til å lyve over for jøder og kristne som de kaller vantro hunder. Det sier seg selv at denne kulturen ikke kan tillate seg å gå i rette med vår kristne kultur; som er basert på de 10 bud. Tiltross for dette mener disse som har vedtatt menneskerettighetslovene at muslimske rettigheter skal være like gjeldende som de kristne. Med andre ord kan en muslim hevde at det er hans menneske-rett å lyve for en kristen. Ikke bare overfor en kristen som person, men også i domstoler der de kristne lover er nedfelt. Det er ikke ukjent forøvrig at muslimske land har hatt stor innflytelse på disse såkalte menneskerettighetslovene.

Når det er sagt, så burde det være et problem i Norge som anser seg for å være et sivilisert land å måtte stille justisministeren til veggs. Hun har aldri forfattet norsk lov. At 3% av befolkningen les: SV-ere er så frekke betyr at de per se er anarkister. For det de krever er at majoriteten skal rette seg etter deres «hjemmesnekrede» for å si det mildt.

Og SV er ikke alene viser det seg. Krf-ere har også hengt seg på. Dette partiet som vi ennå ikke vet om vil sitte i den blå regjeringen.

Hva saken handler om? Jo, det faktum at «Neda», denne ungen hvis foreldre er kriminelle - henne forlanger disse medløperne å hente tilbake til Norge. Med andre ord de velger å ta loven i egne hender. Anarkister med andre ord. Selv er jeg tilbøyelig til å kalle dem fascister. De er venstre-ekstreme og de er villig til å overkjøre majoriteten av befolkningen – uten å blunke. Hvor lenge skal vi lefle med disse?

Visste du forresten at det er «folket» som utøver den lovgivende makt (ved Stortinget). Jfr § 49. Det skulle man f... ikke tru!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar