mandag 4. juni 2012

Psykopatens nyttige idioter....og


Du som medvirker til at offeret forblir i mørket

Det å være under konstant påvirkning av en psykopat i familien vil for de aller fleste bety at du lever i et helvete. Det er de færreste i ens nærmeste omkrets og da kanskje en eller to i din egen familie som er sterk nok til å sette foten ned overfor den ondskapen som hviler over deg som offer. Har du noen nær deg som viser styrke er dette noe ikke så mange opplever vil jeg tro. Noen har det men ta det aldri for gitt! Psykopaten vil alltid lure i buskene. Som et rovdyr klar til å angripe om sjansen byr seg.

Ondskap betyr undertrykkelse. I vårt samfunn idag er det mange dysfunksjonelle mennesker. Mennesker som har mer enn nok med å hente styrke til å komme seg gjennom dagen. Mennesker som antagelig alltid har vært en målskive for den ondskap som er så utbredt i hverdagslivet og som ofte starter med mobberen i skolesammenheng. Er du blitt et offer allerede som barn tilhører du definitivt en utsatt gruppe. Det fordi du som barn allerede preges av usikkerhet. Du kan ha kjærlige foreldre som i oppveksten har gitt deg oppmuntring og en tro på deg selv. Men tilfeldigheten vil ofte ha det til at du som en stille, sjenert gutt eller jente avslører en trygghet som mange misunner deg.

Og da vil du antagelig være lett å avsløre. Jeg tror dermed at en unge eller en ungdom som innerst inne bare ønsker å være i fred ofte fremstår som en man kan plage uten konsekvenser. Hvis dette viser seg å være feil og hvis det viser seg at dette potensielle offeret faktisk er ressurssterk så tror psykopaten at han eller hun har lagt gull-egget. Er psykopaten en karakter i din egen familie vil han ha stor makt over deg. For selv om du er ressurssterk og en person som tar rådet om «å løpe» så fremstår du som arrogant for den personlighets-forstyrrede personen i familien. Og desto sterkere du fremstår desto mer energi vil psykopaten legge i det å manipulere sine familiemedlemmer. For psykopaten har kun ett mål i livet og det er å sørge for at du bli liggende nede.

Har du f eks en datter som selv ikke går av veien for å få viljen sin så har du i realiteten en ressurssterk datter. Men å være ressurssterk betyr ikke alltid noe positivt. Ikke hvis du samtidig er kynisk. Ikke hvis du er bestemt på å gå over lik for å få det som du vil ha det. Jeg tror at mange som er ressurssterke også er dysfunksjonelle. Med andre ord har hatt opplevelser i livet som har gjort dem følelseskalde og immune for å kunne sette seg inn i andres følelsesliv. Med andre ord uten empati. Og da er du blitt undertrykkende og ond.

Er du dysfunksjonell skal du regne med at du reagerer irrasjonelt i situasjoner du skulle ønske du ikke gjorde det. Du kan bli så dysfunksjonell at du ikke evner å forstå det samhandlingsmønstret vi alle er avhengig av for å leve sammen med noen. Du kan f eks bli en person som «projiserer». Hvilket vil si at du for å beskytte dine sære interesser overfører din dys-funksjonalitet over på andre. Du er antagelig selv blitt et offer for psykopatens grenseløse manipuleringer. Og dermed et lett offer for projisering. Det er lettere å leve med sin dysfunksjonalitet når du er overbevist om at det er andre som er skyld i at du kommer til kort.

La oss si at du ikke evner å samhandle med det annet kjønn. Kanskje har du opplevelser i livet som har forårsaket tvil om at du er i stand til å strekke til. Du har kanskje innsett at du aldri vil kunne levere verken som ektefelle eller som far. Som sønn er du i tillegg av den oppfatning at det er din egen barndom som er årsaken til din dysfunksjonalitet. Og er du en sønn som projiserer, så er veien kort til å dermed legge all skyld for at du kommer til kort med kvinner over på din egen mor. Når du gjør det vil du gjenspeile en forakt for kvinner som de fleste kvinner gjenkjenner. Dermed har du tapt på det området også. En mann med kvinneforakt avslører seg som en mann man ikke kan stole på.

Og er du i tillegg under psykopatens makt; en person som er i besittelse av en grenseløs evne til å manipulere, så er du tapt. For et eget liv, for et brukbart liv med en kvinne og ikke minst har du allerede mistet evnen til å forstå at du selv er blitt et offer for psykopaten.

At du omsider blir å betrakte som offer det vil ta deg tid å innse, men når du gjør det kan det være for sent. Det mennesket du burde ha hatt tillit til er kanskje ikke lenger der for deg. Uansett hvor mye du mistenker at du utsettes for løgn og usannheter så fremstår det for deg enklere og mer komfortabelt å lene deg mot dem eller den som fremstår mer vellykket. Endog enda mer vellykket enn deg. Dermed er har du havnet i fella. I manipulatorens felle.

Ondskap er ensbetydende med undertrykkelse. Du er kanskje så dysfunksjonell at du ikke innser dette og etter som tiden går er skylappene så fulle av dritt at du selv har havnet i et stummende mørke som det er blitt for sent å komme seg ut av. Alle de som ville deg vel er borte. Venner, familie, din egen mor. Den dagen du innser at du ikke har handlet edruelig men ondskapsfullt blir antagelig den dagen du innser at du har tapt deg selv for godt.

Husk det du som ikke evner å se sannheten i øynene. Tenk over det faktum at du kan ha alliert deg med fanden selv. Og antagelig er årsaken til at den personen i livet som elsker deg høyest - er den personen du har fordømt til et evig helvete her på jord!

Psykolog Lisbeth Brudal har skrevet om det faktum at vi idag er i ferd med å bli godt opplyst om denne grusomme personlighets-forstyrrelsen som tar livet av så mange. Er du kanskje både en brikke i psykopatens spill - og dermed en potensiell undertrykker?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar