torsdag 12. april 2012

Rise of Populist Parties Pushes Europe to the Right

Tysklands förbundskansler Angela Merkel sade i oktober 2010 att försöket att skapa ett multikulturellt samhälle i Tyskland har misslyckats.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy har gjort många insiktsfulla uttalanden genom åren, och senast i mars i år sade han att han vill minska invandringen.

I Storbritannien har såväl konservativa som socialdemokratiska ministrar uttalat sig i liknande ordalag. Den nuvarande premiärministern David Cameron har sagt att multikulturalismen är ett misslyckande, att invandringspolitiken måste förändras så att den inte förblir en börda för skattebetalarna och att han vill sänka nettoinvandringen kraftigt.

Hollands premiärminister sade i september 2011 att asylpolitiken ska bli mer selektiv och restriktiv.

I Danmark verkar inte heller den socialdemokratiska regeringen vara alltför ivrig att gå tillbaka till den ansvarslösa invandringspolitik som fördes innan den förra regeringen, med stöd av Dansk Folkeparti, lyckades hålla antalet kostsamma invandrare på ett minimum och i stället fokusera på vilka invandrare som kan tänkas vara till nytta för samhället.

I Norge har vi sett at Jens Stoltenberg i sakene om utsendelse av kriminelle asylanter (det er kriminelt å oppholde seg i landet ulovlig) har stått på sitt.

I Sverige har Sverigedemokraterna blitt en representant for det som altså kalles populistiske partier.

I Finnland har vi sett det samme med partiet The True Finns.

I Storbrittania har de et høyre-orientert parti UKIP som som sjelden omtales. Dette partiet endrer stadig typen velgere, fra å ha vært et parti for den eldre garde fra stiftelsen i 1999 til å bli et parti der den yngre gjør sitt inntog stadig oftere.

Disse partiene er iflg Der Spiegel blitt en trussel for EU.

http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,758883,00.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar