søndag 25. mars 2012

Hyttene på Skallevold

Hva skal det være godt for? Å rive velholdte hytter bare fordi de ligger nær stranda. Og da mener jeg nær; ikke noen få skritt. Og slett ikke til hindring for allminnelig ferdsel. Sånn apropos milliardærene i landet som det tydeligvis ikke er samme regler for. Ta deg en tur langs med kysten i Drøbak; du må forsere gjerder og brygger og gud vet hva eierne har funnet på.

Jeg leser med undring at Tønsberg Kommune kjøper opp disse hyttene for millioner – og så gjør dem til pinneved. For det gode sosialistiske formål at ingen skal ha det bedre enn andre. Ideologien der misunnelsen er den sterkeste drivkraft.

På en av de kjente strendene utenfor Tønsberg By var det min bestefar bygde ett av de første husene. Ja, ikke en hytte men en bolig for seg og sin store familie. Min bestefar som forøvrig bygde Vestfold Sentralsykehus i sin tid. Og andre store offentlig og private bygninger; så som en av byens store banker. Han var en anerkjent murmester.

De få hyttene som står tilbake inn imellom store praktfulle villaer; bygget i løpet av de siste 40 årene skal altså ikke få stå der? Av bilder som følger med i dagens utgave av lokalavisen er de ikke til sjenanse for noen. Dette er velholdte hytter. At de burde fredes er ikke i tråd med sosialismen. Deri gården har de hue under armen og armen i bind. De evner ikke å se verden med andre briller enn de med misunnelse bak. Vi ser jo hva som skjer i politikken. De folkevalgte er personer som har valgt seg selv. Og propagandert for sin politikk som stort sett er basert på løgn og fanteri.

Men det som sjokkerer er ikke bare det faktum at hyttene rives på feil premisser. Det som sjokkerer er det faktum at Tønsberg Kommune som alle andre kommuner i landet er en fattig kommune. Vanskelig å forstå siden folket her stemmer Høyre og er hva man kan kalle pengesterke. Men tar du veistandarden i betraktning så forstår du at skatter som blir krevet av oss ikke havner i de kassene de burde havne.

At eierne skal ha betalt er iflg lov om ekspropriasjon. Og de skal ha markeds-betalt. Så den lille hytta som de i sin tid bygde selv med egne hender til en kostnads pris som er til å le av i dag, den vil de ved salg få godt betalt for. Og de opprinnelige eierne ligger vel horisontalt for lengst. Så arvingene gnir seg nok i hendene og har vel ikke noe imot statens krav om overtagelse.

Men vi vet også skal vi tro Turistforeningens oppslutning, at mange nordmenn gjerne bor «primitivt» tider av året. Derfor burde hyttene være fredet og solgt videre til spesielt interesserte. Det burde være et krav at de uansett ikke skal rives!

Selv i store amerikanske byer er små hus fredet - og står støtt midt mellom høye skyskrapere. I Tønsberg by er snart alle hus byttet ut, og det lille som er igjen av gamlebyen; Bagler-byen, er vel snart iferd med å bli en saga blott også vil jeg tro.

Men vi har noen døgenikter av noen politikere. Og jeg har i friskt minne en gammel garasje i svingen i Oslo-veien ned mot Drøbak - som av lokalpolitikere for noen år siden ble fredet. Det var det ingen andre enn de udugelige selv som forsto noe av.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar