onsdag 21. mars 2012

Anders Behring Breivik og spekulasjonene

Jeg har merket meg at stadig flere og flere roter seg bort når de vil forklare det som skjedde den 22/7-2011. Alt etter som hvor du er plassert i det politiske landskap.

Det diskuteres hvorvidt mannen er tilregnelig eller om han er u-tilregnelig. De orker ikke vente til han fremstilles for retten; der han skal forklare seg.

Ikke nok med det men det store spørsmålet er visstnok om det må skilles på hans evt tilregnelighet «i gjerningsøyeblikket» - og i tiden forut for gjerningene. Han er allerede konstatert u-tilregnelig. Noe man ikke forstår. Det kan ikke være mulig å være både gal og tilregnelig, visstnok.

Men var han tilregnelig i årene forut har det ingen betydning for om han var u-tilregnelig i «gjerningsøyeblikket». Det er den tiden han brukte på å henrette folk, som han skal dømmes for. Ikke den tiden han forberedte sitt manifest.

Mye tyder på at mannen var u-tilregnelig i «gjerningsøyeblikket». Han var dessuten i narko-rus under ugjerningene. Narkotika endrer evnen til å tenke. Hjerne-cellene endres ved bruk av narkotiske midler. Ikke over natten går jeg ut fra. Men i «gjerningsøyeblikket» vil narkotika endre ditt tankemønster. Noen hevder at de ikke husker hva de gjorde under rusen. Breivik var ikke sen med å innrømme sine ugjerninger. Altså var han klar i toppen og har også vært det under tiden på Utøya. Hva det å være «klar» innebærer skal jeg ikke uttale meg om.

Så er det alle disse som krever å ha ett ord med i laget; de som etterlyser vitner som Breivik har referert til i sitt manifest. Personer som svært mange støtter seg til for å forstå sannheten i det rette lys. Disse vil høyst sannsynlig innkalles fra forsvarets side. Men noen er så utålmodige at de forlanger å vite det NÅ. Så det spekuleres i rekkene av forstå-seg-påere.

I rettssaken er det satt av fem dager til bøddelen. Her skal han som andre ha de samme rettighetene til å forsvare det han han har gjort. Vi vet allerede at han ikke angrer, så vi trenger ikke spørre om det. Så la oss da få vite hvorfor han gjorde dette?

Og det vet vi faktisk også. Ikke bare fra manifestet du kan laste ned fra nettet. Men vi som tilhører høyre-siden vi er allerede komfortable med dette som Breivik refererer til. En person som er nevnt mange ganger er den s k Fjordmann. Her vil altså Breivik ikke bare hevde sine egne meninger om multi-kultur og forræderi. Han vil også hevde at han har funnet støtte for dette via nettet; på blogger og i debatter med mennesker som deler hans syn. Vi er mange som deler hans syn. Ergo er vi mange som egentlig burde ha ett ord med i laget her. Vi er altså å anse som medansvarlige. Og vi finnes ikke bare i Norge, men i hele vest-europa; ikke minst.

Så, ergo bør mange av hans likesinnede, som han har ref til i manifestet stevnes som vitner. Dette bør være en betingelse for at Breviks motiv skal bli forstått. Alle forklaringene må settes i perspektiv. Og dette er noe hans likesinnede bør støtte. Ergo; igjen er det ikke noe galt å kreve at vitnelisten må fylles ut med Breiviks støttespillere, men da vil de nok komme fra forsvarersiden. Aktoratet ser visstnok ikke at det er behov for det.

Når Breivik har forklart seg har retten notert det han har sagt. Det er nå avgjørende om «retten» er hans likesinnede. Er de det vil de være tilbøyelig til å nikke bifallende til det de hører. Kanskje er de ikke hans likesinnede i ett og alt. Kanskje har de kanskje bare nylig våknet opp av dvalen?

Det som derfor vil være avgjørende om de skal ta Breiviks ord for god fisk, må da naturligvis være det de hører fra vitner som kan bekrefte det som Breivik har ref til i manifestet. Enten kjøper de dette, eller så finner de disse forklaringene like bisarre som psykiaterne gjorde når de lyttet til bøddelen fra cella.

Men se; - dette er ikke avgjørende for om han skal straffe-dømmes som tilregnelig eller u-tilregnelig. Det er ikke hans og hans likesinnedes overbevisning som skal dømmes. Det er bøddelen, Anders Behring Breivik som skal dømmes. Og det loven krever er svar på spørsmålet: var han tilregnelig i «gjernings-øyeblikket» - eller var han det ikke?

Ergo er ikke Breiviks manifest avgjørende for hvordan han skal dømmes i «gjernings-øyeblikket». Men hvis han blir dømt som tilregnelig - noe som er hans høyeste ønske, så betyr det at hans forklaring har gått hjem. Fordi tilregneligheten må sees i lys av hans syn på politikken som føres - som igjen vil forklare hvorfor han så seg nødt til å henrette folk relatert til denne regjeringen. Altså drap med overlegg.

Blir han derimot dømt til psykiatrisk forvaring, som utilregnelig (i gjernings-øyeblikket) så er de drepte ikke å anses som martyrer. Og de vil bli glemt. For det er nærliggende å tro at blir han dømt som utilregnelig så faller alt i grus. Og motivene for Behrings henrettelser blir derfor å regne som totalt meningsløse.

Men hans forklaring må allikevel bli hørt. Alle må få høre hans forklaring og hans motiv. Og først da kan hans likesinnede tillate seg å tørke av seg smilet. Det er først da at man kan si at jobben er gjort. Det er den dagen ABB ser frem til; uten tvil!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar