lørdag 11. februar 2012

Med frihet til å støte andre

Det har aldri vært comme il faut å støte andre uten at det får konsekvenser. Det har med ytringsfrihet og frihet til å leve sitt liv som man vil. Men under visse regler om at denne friheten ikke skal gå på bekostning av våre medmennesker.

Å bosette seg i Norge med så mye frihet som vi har å tilby, betyr at man skal underlegge seg de samme reglene som gjelder for oss alle. Overtrer man disse reglene så må man akseptere å ta konsekvensene av det.

Iflg norsk lov må man oppgi sin identitet for politiet om de krever dette. Å skjule sin identitet betyr at du er under mistanke og politiet kan bringe deg til arresten med loven i hånd. Med andre ord kan du ikke iføre deg en finnlands-hette og tro at du kan vandre rundt i samfunnet uten at samfunnet blir mistenksom.

I Frankrike har man gått langt i å understreke dette. Via en lov som forbyr kvinner (og menn) og iføre seg heldekkende plagg som skjuler din identitet. Dette er det muslimer som må ta konsekvensen av. Og ingen vet om det bak et heldekkende stoff skjuler seg en mann eller en kvinne. Desto større grunn til å reagere. I dagens samfunn er det større grunn til å frykte en mann enn en kvinne. Med ref til foto under - der en kvinne på en t-bane ser mistroisk på sin sidemann kan hun ikke vite om det er en mann som sitter der. Og tatt i betraktning at muslimer er voldelige per se så ville mange betenke seg på å gå av på samme stasjon som den skjulte personen hvis det kun var disse to som skulle samme vei. Ergo er det å skjule sin identitet forkastelig!

Men skal man argumentere for frihet må man altså underlegge seg visse regler som gjelder alle. Ikke bare noen i «ytringsfrihetens navn». Ingen med et intellekt over middels ville kunne hevde det motsatte. Så vi trekker den slutning at personer som hevder seg å ha andre friheter enn oss; de har en intelligens på et nivå som en tilbakestående. Og disse er det større grunn til å kreve underkastelse.

For i alle samfunn kreves en underkastelse i større og mindre grad. Nekter du dette får det normalt konsekvenser. Det er derfor mange blir straffeforfulgt og må bøte med livet i ytterste konsekvens.

Et nærliggende eksempel: utenfor Norges hovedstad kan du om du ønsker sprade naken rundt - på et idyllisk sted forøvrig - uten at ordensmakten kan arrestere deg. Dette er en frihet som er gitt dem som måtte ønske eller har et perverst behov for å vise kjønnet sitt. Men – ikke uten restriksjoner. Nakenbaderen som de kalles må holde seg innenfor et avgrenset område. Eksvis kan han/hun ikke ta seg en tur til kiosken ved buss-holdeplassen uten å kle på seg, om det så er kun for å skjule kjønnet sitt. Men i de fleste tilfelle ville det virke unaturlig å møte en toppløs kvinne i køen, derfor faller det naturlig også for en kvinne å kle seg der oppe også. Denne tankegangen er definitivt relatert til et intellekt. Er du tilbakestående ville ingen undre seg på at du kom «halvnaken» til kiosken for å kjøpe is. Men vedkommende ville bli beglodd og kommentert.

Hvis de tilbakestående som bosetter seg i Norge hevder at de har rett til å ytre seg - ved å skjule sin identitet må det være greit. Under forutsetning at de underordner seg samme regler som ellers i samfunnet - der kravet til kles-kode er underlagt visse regler, ref nakenbading.

Er du en person som krever frihet til å skjule deg bak en finnlandshette eller et stoff med to hull for øynene (eller andre steder som viser andre deler av kroppen for den del) så kan du gjøre dette innenfor områder der du vil møte likesinnede. Beveger du deg utenfor dette området vil og skal du taues inn av ordensmakten. Du vil få en advarsel. Bryter du atter reglene vil det medføre streng fengselsstraff.

Akkurat som i Frankrike!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar