fredag 10. februar 2012

I India idag; i Norge imorgen

"Religions-nøytralitet"

«KrF-leder Knut Arild Hareide var sjokkert over forslagene da han ble intervjuet av Dagsrevyen. Abid Raja derimot syntes det var spennende tanker. Han presterte å si at samfunnet må ta religion på alvor, men at kirker var dyre å drifte, så hvorfor skulle samfunnet betale for noe som ikke blir brukt?

Dette er de første varsler om hvilken fremtid kristne og kirken går i møte. De vil bli fortrengt, under etiketten likestilling og nøytralitet. Alt vil bli veiet og målt. Økonomiske argumenter er effektive. Har ikke avisene i mange år triumferende fortalt om synkende kirkebesøk og utmeldinger av statskirken. Forslagene i Drammen er en forsmak på hva som venter Oslo».

Et par ting jeg gjerne vil kommentere og begge er relatert til galskapen som disse gærningen som har slått seg ned i Norge nå utfordrer oss på.

For det første så vil det nå komme et krav presentert av advokatfirmaet Hjort på vegne av en «vantro» sikh. En påstand relatert til muslimenes oppfatning av alle som ikke er muslimer. Disse som aldri klipper håret og vandrer rundt i en turban. Etter å ha brukt energi på å klubbe ned forslaget fra muslimer om hijab i rettssalen og i politiet, skal vi nå måtte engasjere oss i nok en galskap. Hvorvidt det er diskriminerende å nekte en sikh å bruke turban som en faktor av politiuniformen som skal være nøytral.

Nøytralitet begynner nå mer å mer å bli et ord vi stadig kommer tilbake til. For med den perverse innvandringen fra arabia og asia tar det nemlig ikke slutt. Nå blir vi oppfordret til alle å «være nøytrale». Garantert vil vi nordmenn med årene gradvis synke ned i alvorlige depresjoner. Det vil ikke bare være tidligere arbeidsnarkomane som ender på uføre-trygd; de unge ligger langt foran i så anliggende. Vår oppvoksende generasjon har ikke mye å se frem til. Annet enn kaos! Men hva velger disse? Deltagelse på AUF's leir på Utøya?

Det lefles med landets religion – kristendommen. Det er ikke snakk om at den er offisiell. Landet Norge er tuftet på kristendommen den, og er nedfelt i Grunnloven. Loven som må endres først hvis andre lover skal endres i ettertid.

Om noen vil tilbe allah eller buddah eller faens oldemor, er det ikke noe å henge seg opp i så lenge de gjør dette privat. Staten er imot privatisme generelt. Men når det kommer til spørsmålet om hvorvidt folk skal bruke statens penger for å kunne eksistere så er det ikke noe problem for Staten å akseptere «privatisme». De hundre-og-ørten forskjellige religiøse organisasjonene - hva enten det er muslimske i hundre-og-ørten varianter eller asiatiske budhister eller hinduer – vi Folket sponser dette over Statsbudsjettet. Og noe som gjør det mulig å bedrive sin tro «privat».

Forleden viste Nrk et program fra India som er befolket av muslimer, hinduer og budhister. Dette programmet tok ikke for seg kun de kristne som blir forfulgt men også hinduer og budhister. Dette av muslimer! Deres kulturelle uttrykk og deres hellige steder blir brent ned og rasert og disse troende blir brent og myrdet en masse. Av muslimer.

Blir det ikke da et interessant tankeeksperiment å la disse få bære turban? I neste omgang har vi selvsagt folk som krever å bære hijab. Jeg regner med at de fleste forstår hvor jeg vil hen, men jeg er sannelig ikke sikker. Idag i India. Imorgen i Norge.

Så til tilfellet Drammen som er så muslimsk som det vel er mulig. Kort vei til Oslo har minoritetene slått seg ned. På Fjell? Er det ikke det som kan sammenlignes med gettoen i Groruddar'n? Okke som. Der bor det maaange muslimer og når disse er i flertall vet vi nå at kravene mot oss kristne nordmenn hagler. Nå har de kanskje ikke gått aktivt ut (offisielt) og krevet dette. Dette skjer selvsagt i det skjulte. Disse sitter jo i kommunestyrer over hele landet. Så det er bare å hviske noen i øret – og vips så blir det et tema som kommer opp på dagsorden. Det sitter mange underlige skruer i disse kommunestyrene. Også etniske nordmenn. Og de er vel kanskje de verste. For disse kvier seg nemlig ikke for å gå ærend de burde holde seg for god til.

Så siden våre kirker visstnok er så dårlig besøkt – visstnok, jeg er ikke så sikker for de to gangene jeg tilfeldigvis satte mine ben i en kirke i Oslo for et par år siden, så var den nærmest fullsatt. Og det var verken jul eller påske. Men vi har endel forrædere blant oss. Hvorvidt de skal kalles quislinger eller ei er visst blitt et tankekors. For noen har nå hevdet at Quisling ikke kunne måle seg med den regjeringen som allerede eksisterte da 2 verdenskrig brøt ut.

På norske kirkegårder har muslimer sin egen «avdeling». Helt i orden for meg, men jeg har mine personlige grunner. Tenk deg da følgende: du dør og under bisettelsen stiller gjerne en imam opp og påkaller allah. Din lokale kirke er nå i realiteten en moske. Akkurat som presten som idag gir oss sørgende trøst i «denne stund». Hva velger du? Tror du at du om noen år vil få anledning til å velge? Husk rasisme-kortet, det blir mer og mer brukt. Og ikke bare av minoritetene i landet, men også av våre egne forstyrrede landsmenn.

Ha en god helg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar