torsdag 23. februar 2012

Lysbakken: "Jammen jammen jeg mente det ikke; har jeg jo sagt!"

Dette er mennesker som aldri lærer av sine feil. De fremstår patetiske. Det å ta konsekvensen av sine feilsteg kunne ikke falle dem inn. Det er derfor de må stoppes når de har makt. De har ikke et sundt forhold til demokrati. Og hva ender vi da opp med?

Har ofte referert til boka The Liberal Mind: psykologiske årsaker til politisk galskap. I denne boken er moral viet stor oppmerksomhet.

A Lysbakken er en ung mann med marxistiske ideer. Han er leder for SV; et parti med en sosialistisk/kommunistisk ideologi. Lysbakken er i tillegg utnevnt til arvtager etter en annen ihuga sosialist; Kristin Halvorsen. Hun som er filmet i tog med muslimer som vi vet har sett det som sin oppgave her i livet å drepe jøder og kristne. Jøder over hele det vestlige europa rømmer fra sine hjem. Og i Malmø er det ekstra påfallende hvor få jøder som nå fremdeles har valgt å leve i angst. Mange har nok ingen valg og lever i angst for sin familie og sine egne liv. Dette sørger muslimer for og dette applauderer sosialistene med Kristin Halvorsen i spissen. Hun som har utpekt Audun som sin arveprins. Det er ikke overraskende at mange muslimer stemmer SV.

Hva skal man så si om en person som med overlegg bryter lover og regler? At han skal få en ny sjanse? Hvor grovt skal den kriminelle handlingen så være innen han fortjener en smekk over lanken? Er det i så fall nok? Det kan jo virke som at lovgivere i Norge gjerne ser mellom fingrene med forskjellig typer lovbrudd. Eksvis er straffen for voldtekt langt lavere i Norge enn i andre land, eks vis Sverige. Der forøvrig lista er svært lav for å dømme noen for voldtekt. Eks vis Julian Assange som nå står i fare for å bli utlevert. Ja, til nettopp Sverige.

Bak på min bok som er skrevet på det engelske språket står det flg:

«Modern liberalism's irrationality can only be understood as the product of psycopathology. So extravagant is the pattern of thinking, emoting, behaving and relating that characterize the liberal mind that it's relentless protests and demands become understandable only as disorders of the psyche».

Oversatt: «Den moderne liberalismens irrasjonalitet kan kun forstås som et produkt av psycopath-ology. Så ekstravagant er mønsteret relatert til tenkning, følelseslivet samt oppførsel at det som karakteriserer disse menneskenes er den oppmerksomheten som vies deres nådeløse protester og krav. Dette blir kun forståelig ut fra det som kjennetegnes ved forstyrrelser i psyken».

Sosialister hevdes å være dysfunksjonelle. De har en oppvekst og en bakgrunn som er «tvilsom» og dermed kan man hevde at «de burde tilgis; fordi de ikke vet hva de gjør».

Audun Lysbakken har overkjørt lover og regler som tilsier at han bør straffes og fratas sitt verv som politiker. Ikke minst fordi han er utpekt som arveprins i partiet. Dette burde Kristin Halvorsen ta inn over seg. Om hun ønsker redde partiet SV fra stumpene. Men de dysfunksjonelle har en tendens til å klamre seg fast. De er parasitter og ser gjerne at alle lever i tråd med deres ideologi. Som kort sagt betyr: La Staten bestemme over livet ditt fra vuggen til graven; det fortjener du!

Politikere tilhørende denne ideologien går ikke av veien for å vise sin arroganse. For som det står; deres handlinger ligner på de handlinger vi gjenkjenner som psykopati. Deres handlinger er basert på manipulering og løgn.

The Liberal Mind: av Lyle H Rossiter, jr. M.D

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg vet det er off-topic her, men denne er kanskje interessant lesning for deg - du skriver jo en del om psykopater på bloggen din:

http://www.sisteskanse.net/blog/2012/02/21/falling-down/

Sidsel Dahl sa...

Hei Bjørn! Ord blir egentlig fattige når man hører historier som overhode ikke henger på greip. Men så surrealistisk fremstår et forhold til en psykopat. Og - du må være et offer for å forstå hvor sårt det er å være det. Sidsel

Anonym sa...

For ordens skyld, jeg bare postet linken her - det er ikke jeg som er Bjørn.

Legg inn en kommentar