tirsdag 14. februar 2012

"Hottentottene"

Khoikhoi eller Khoi, stavet Khoekhoe, er en etnisk gruppe innfødte negre i det sørvestlige Afrika, nær knyttet til buskmenn (eller San, som Khoikhoi kalte dem). De hadde bodd i det sørlige Afrika siden det 5. århundre e.Kr. På den tiden da europeiske innvandrere kolonisert området i 1652, drev Khoikhoi landbruk i Cape-regionen, med store flokker av Nguni storfe. De europeiske innvandrerne kalte dem hottentotter, i imitasjon av lyden av Khoekhoe språk, men dette begrepet er i dag ansett som nedsettende av noen.

Khoikhoi-folket var opprinnelig del av en pastoral kultur og språk-gruppe funnet over det sørlige Afrika. Gruppen vandret i den nordlige delen av dagens Botswana, deretter sørover, og nådde Cape for ca 2000 år siden. Khoikhoi's undergrupper inkluderer Korana fra Midt-Sør-Afrika, Namaqua i vest, og Khoikhoi i sør. Disse drev med sauer, geiter og kyr. De hadde et stabilt, balansert kosthold. Dyrene beitet i fruktbare daler i hele regionen til det 3. århundre e.Kr. - da det fremrykkende bantu-folket angrep. Khoikhoi ble tvunget inn i en lang retrett i flere tørre områder. I dag, i sørvest landet Namibia, er flertallet av Khoikhoi-folk blandet med en av bantu-gruppene kjent som Damara. De har en blandet lys hud, som følge av den lyse fargen på Khoikhoi-folket og en mørkere farge fra bantu-stammen. Denne stammen - kjent som enten Damara eller Khoikhoi - levde rundt Erongo, i regionen Namibia.

Khoi's skarpskyttere spilte en nøkkelrolle i det man kjenner som «Cape Frontier Wars». Khoi-stammen kom i kontakt med europeiske oppdagere og handelsmenn i 1500 e Kr. De pågående konfrontasjonene var ofte voldelig. Aktiv krigføring mellom gruppene blusset opp da det nederlandske Ostindiske kompani gjorde sin «entre». Det var hollenderne som ga dem kalle-navnet hottentotter.

Khoikhoi folket ble ødelagt av europeisk kolonial ekspansjon fra slutten av det 17. århundre. De sosiale strukturene brøt sammen, noen ble landarbeidere, andre ble innlemmet i eksisterende klaner og familiegrupper av Xhosa folket. Den første misjonsstasjonen i det sørlige Afrika, Genadendal, ble startet i 1738 blant Khoi folket i Baviaanskloof i Riviersonderend Mountains ved Georg Schmidt, fra Tyskland.

De siste årene har Khoikhoi kjempet en bitter kamp mot Herero-folkets kveg-gjetere, som har forsøkt å ta tilbake sine tradisjonelle landområder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar