mandag 26. desember 2011

Anders Behring Breivik: Idealist. Skruppelløs

Ikke pokker om jeg tror at denne mannen er paranoid. Han er derimot en idealist; en kalkulerende og målbevisst idealist som gikk lei av prat. Hvem er ikke det? For hvor lenge kan man tillate seg å snakke? Bla bla bla ...har aldri bidratt til konstruktive løsninger.

Manifestet «2083» er en sak. Men hans dialoger med dokument.no med bloggerens redaktør Rustad, med Fjordmann, med GatesOfVienna; dette er ikke til å kimse av. Han fremstår høflig og dannet i enhver situasjon. Han diskuterer med en multimarxist som Lars Gule med fingerspitz-gefuhl og jeg har tilgode etter å ha lest de innleggene som document har måttet vise til; etter krav fra politiet, og det vi alle nå kan lese på nettet - å finne et eneste sleivspark pga uenighet.

Her et innlegg:

«Meget bra analyse. Du har helt rett. Jeg har ikke vært tilstede I den norske debatten til nå da jeg har debattert på engelsk i flere år/samlet materiale til compendiumet som jeg straks er ferdig med:)

Jeg føler det er viktig å skape en pan-Europeisk plattform for retorikk/målsetninger/politisk analyse/research av historiske faktorer av betydning for så og overføre denne kunnskapen til hver nasjon. Det pan-Europeiske/US miljøet rundt Robert Spencer, Fjordman, Atlas, Analekta + 50 andre EU/US bloggere (og Facebook grupper) er selve epicenteret for politisk analyse og har vært det noen år.

Mye av denne kunnskapen har allerede blitt formidlet gjennom "document" (er utrolig imponert over kunnskapsnivået her:)) noe som indikerer at det er på vei til å formes en ny pan-Europeisk "kulturkonservativ" intellektuell bevegelse som er enige om de grunnleggende sannheter.

De neste 10/20/30 år bør vi fokusere på følgende:
- Lage en kulturkonservativ storavis (papir/online) i hvert land (vårt talerør som når ut til hele Norge). Målsetningen er naturligvis å vekke flere nordmenn opp fra komaen.

-Skaffe funding til dette prosjektet gjennom kulturkonservative investorer.
-Bidra til å forme/videreutvikle en ungdomsorganisasjon/aksjonsgruppe som representerer vår ideologiske platform (anti-rasistisk men kritisk til multikultur/Islamisering etc) EDL/SIOE danner konturene til hvordan en slik organisasjon vil se ut. Vi kan jo f eksempel videreutvikle SIOE eller skape en ny. EDL har fått rasiststempel og de jobber hardt for å bli kvitt dette (alle individer som kommer med rasistiske/diskriminerende ytringer blir fra nå av kastet ut). Det blir vanskeligere å starte en slik gressrot/aksjons gruppe i Norge da myndighetene pumper sinnsyke summer in over alt for å blidgjøre alle (utenom oss;)

Det er bare for oss å sette igang. Vinduet åpner seg om tidligst 10 år, senest om 70 år så vi har fortsatt god tid. Men vi bør ikke kaste bort for mye tid på å "bekrefte for hverandre at vi har et problem". Det er helt essensielt at vi heller fokuserer på å jobbe spesifikt mot disse punktene.
Jarle, jeg sender deg en mail:)»

Hans egne analyser har han fra debatter på utenlandske medier som han selv sier. Så der fikk vi forklaringen på at han de siste 1-2 årene ikke har debattert på document.no. Det som slår meg er at han har dekning for langt mer enn hva vi offisielt har fått vite gjennom norske medier. Men dette er ikke oppsiktsvekkende. Norske aviser eller Nrk har tydeligvis inngått avtaler med Djevelen. Sannheten må vi hente andre steder fra. Og det å lese Behring Breiviks manifest gir ikke et annet inntrykk av at vi har med en person som definitivt er informert og skolert.

Det som slår meg er at blogger som GatesOfVienna nå fremstår som en sy-klubb. Og at andre debattanter som eks vis Fjordmann er gått i dekning. Hvorfor? Ja, ikke at de oppnår noe med å fortsette peset mot multi-marxistene; det har de forstått etter 22/7. Så svaret ligger vel i dagen? De er nødt til å ligge lavt på et tidspunkt der de er under scrutiny. Overvåking sagt på godt norsk. Når man blir utsatt for knebling er ikke veien å gå å ligge høyt i terrenget. Gjør man det er det innlysende at det er enklere å bli avslørt. For det kan vel ikke være noen tvil om at det nå og tidligere opereres under mange navn og «celler». Det faktum at såpass lite skjer annet enn på nettet, virker vel mistenkelig på de aller fleste oppegående mennesker. Nei, jeg tror at Behring Breivik har langt mer å fare med enn det som kommer frem nå om dagen.

Et utmerket eksempel er Wikileaks og Julian Assange. Virksomheten ligger nå nede og man har ikke mulighet eller økonomi til å fortsette avsløringer som USA tydeligvis engster seg for. De dokumentene som er avslørt tåler ikke lyset. Men vi fikk vite at mye skjer der ute som vi ikke engang er i stand til å fatte.

Nok et eksempel er det som kommer frem i VG den 24.12 om at Fjordmann har flyttet fra Norge. Men på GatesOfVienna skriver han fremdeles iflg nettstedet; og da tydeligvis under annet psevdonym. Ergo har de viktigste personene som Breivik omtaler nå gått i dekning. Det koster å stå frem med kontroversielle meninger. Og angrepene kommer fortsatt fra Arbeiderpartiet - som heller valgte å gå til angrep på meningsmotstandere enn å gjøre det man forventer; gå i seg selv!

Nok et innlegg fra høsten 2009 av ABB på document.no:

«Problemet er at veldig mange kulturmarxister bryr seg faktisk svært lite om religionsfrihet og menneskerettigheter. De er kulturmarxister drevet av forakt og hat for de kulturkonservative, for Europeiske kulturer etc. Svært mange gjemmer seg bak falske påstander om menneskerettigheter og religionsfrihet da dette fungerer som den perfekte tåkelegging for sine egentlige motiver.

Hvor har de vært de siste 20 årene med tanke på kritikk av Islam? Hvorfor har de vært totalt fraværende på dette området? De har derimot brukt svært mye av tiden din på å angripe Kristendom...

Det blir svært vanskelig å forholde seg til individer som bevisst bruker bedrag for å fremme sin agenda. Kulturmarxistene har i 40 år gjemt seg bak humanistiske prinsipper mens deres egentlige agenda har vært å knuse Europeiske tradisjoner, kultur, identitet og nasjoners suverenitet. Alt i menneskerettighetenes navn...

Man kan ikke ha en dialog hvis den ene siden bevisst lyver, gang på gang.

Nasjonalsosialisme har alltid vært en venstreekstrem ideologi så hvorfor prøver de hele tiden å strategisk plassere denne på høyresiden?

Hvis man hater kapitalisme og det frie marked, slik som Marxister, Nazister og Islamister gjør, tilhører man venstresiden, period.»

Det er et svært interessant perspektiv at Fjordmann som har skrevet boka «Defeating Europe» vil bli kalt inn som vitne fordi han er henvist til av ABB i sitt manifest. Dette skal vi alle støtte og Fjordmann bør se seg beæret over dette. Hans nærvær i retten neste år vil med det være en gylden sjanse til å få satt alt i den rette orden. Jeg tror imidlertid ikke at våre røde politikere vil tillate det. Gjør de det ikke, vil det være ensbetydende med at ABB ikke vil få en rettferdig «trial». Og dermed bør gå fri. Argumentet om at «enhver tvil skal komme den tiltalte til gode» er ikke å kimse av i en så alvorlig sak.

At hans diagnose som "paranoid" fremdeles vil bli stående, vil gagne den tiltalte. Fjordmann vil eventuelt bekrefte det faktum; med motsatt fortegn; hvis han tillates å gjøre sin entre på denne udemokratiske arenaen; der politisk korrekthet er blitt en hellig ku for myndighetene.

http://www.document.no/anders-behring-breivik/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar