tirsdag 15. november 2011

«Tre-kant»: Feige nordmenn som fremdeles betaler NRK-lisensen

Så det er altså ikke spekulativt å vise en kvinne som tilfredsstiller seg selv på offentlig tv? Med andre ord vil dette skape presedens for at det er lov å vise kjønnsorganer i «bevegelse». Og at vi ved neste korsvei vil kunne sitte å beskue en mann onanerer.

Jeg trodde i min naivitet at vi hadde en lov som forbød å vise dette på offentlig tv. Hva er det jeg ikke har forstått? Og dette står den kanalen for som tvinger oss til å betale lisens! For gjør vi det ikke så kommer namsmannen på døra di og ikke bare konfiskerer tv'n din men om du fremdeles nekter å betale så vil namsmannen ta pant i din formue. Eks vis bilen din, eller huset ditt. Lever vi et diktatur eller gjør vi det ikke?

Det finnes egentlig ikke ord for hva disse satanistiske redaktørene bedriver med på høylys dag. At kristne organisasjsoner ser seg nødt til å beskjeftige seg med dette. For det burde være andre ting å ta tak i. At Ottosen snakker med to tunger er egentlig trist. Men han hadde vel ikke fått sendetid overhode hvis han ikke kom med innrømmelser. Eks vis at «ungdom trenger seksualundervisning». Gad vite den unge mann eller kvinne eller barn for den saken skyld som ikke fant frem til den flekken på kroppen som kiler mest. Og dette skal altså måtte læres bort?

Skal man sette dette på spissen dette spekulative aspektet av vår trang til frigjorthet - så kan vi vel ikke se bort fra at det er grunn til å reagere på dette hos disse vi kaller nye landsmenn. Rett skal være rett. Det som derfor blir et stort tankekors er at vi ikke kan tillate oss å rakke ned på deres tro uansett hva det dreier seg om. Det får da være grenser for naivitet. Hvordan kan vi oppdra disse som har slått seg ned i Norge med sin ekstreme ideologi - når vi ikke er i stand til å holde styr «på vårt eget hus»?

Hvorfor går vi ikke til streik? Hvorfor slutter vi ikke alle å betale lisensen?

HVORFOR

4 kommentarer:

Anonym sa...

Sosialistmeadia gjør ikke annet enn det som ligger i sosialismens vesen: Å bryte ned sunne og normale samfunnsverdier (samtidig med at sosialistpolitikerne jobber iherdig med å bryte ned vår sunne og normale nasjonale identitetsfølelse) , og det er 'flaggheising' for hver eneste normale tabu de makter å gravlegge - det er meningen at muslimene skal 'redde' oss fra den moralske hengemyren sosialister og alle andre slags lave , lidderlige og perverse individer har bragt oss ut i (og vitterlig tror at muslimene vil fortsette å være deres 'venner' samme hva slags fordervelser de hengir seg til ..)?

Anonym sa...

... 'Den øredøvende tausheten' vi registrerer hos våre 'kvinnesakskvinner av i dag' er forresten nokså skremmende , de later ikke til å være påfallende indignert over våre fremmedkulturelle 'nye landsmenn's holdninger til - og 'fremferd' overfor Norges døtre ; er det slik fatt at disse kvinnene ikke unner sine 'barnebarnsdøtre' den samme frigjorte og livsbejaende livsstilen de selv har fått nyte godt av - tror disse 'sosialist-og multikulturalistkvinnene' på ramme alvor at de med kosmetiske tiltak som f.eks. 'dannelseskurs' for nyankomne asylanter fra dysfunksjonelle , ikke-fungerende , sterkt patriarkiske og kvinnenedlatende muslimske samfunn/(u)kulturer vil sørge for at den frivole livsstilen består i uoverskuelig fremtid uten for mange 'protester' fra disse vår nye 'landsmenn' , eller setter de sin lit til 'venstreskrudde' samfunnsviteres forsikringer om at nye generasjoner 'norske' muslimer ikke vil radikaliseres i takt med den sterke fremveksten av islam i dette vårt lille , enn så lenge rike , og langstrakte land langt oppe i nord (?) . Jeg er sterkt redd for at de alle tar feil ('brobyggen' og 'dialogen' mellom to inkompatible kulturer skjer mest på imamenes premisser , og 'integrering' handler i praksis mest om Nordmenns grad av imøtekommenhet overfor krav fra disse (for det store flertalls vedkommende) høyst ubudne og uønskede langveisfarende 'gjestene'...) Mvh Bjørn

Sidsel Dahl sa...

Kan det være at "kvinnesaks-kvinnene" er av den oppfatning at vi alle har et ansvar for eget liv? Siden jeg er kvinne burde jeg vel forstå dette. Og selv har jeg jo kjøpt meg en pepper-spray - som du ser...

Sidsel Dahl sa...

Jeg bør vel legge til at jeg alltid har hatt et ambivalent forhold til rødstrømpene. Jeg var nok en del av revolusjonen dengang. Mange kjempet for kvinnens rettigheter, noe som fremdeles er en illusjon. Kvinner er fremdeles ikke respektert. Heller tvert imot! Og jeg synes ikke vi skal bruke energi på undertrykte kvinner som egentlig er såre fornøyd med stoda. Disse kvinnene trasser våre normer og oppfordrer sine medsøstre til å ikle seg burka og hijab - for å provosere oss. Så om de ønsker kamp om sine rettigheter - så må de først heise flagg.

Legg inn en kommentar