torsdag 10. november 2011

Sykehusene og politiet demonstrerer sakte, men sikkert

Den snurpende munnen og det kanin-aktige bittet var nå en stram maske. Øynene lyste mot oss på tv-skjermen; de var svarte - og stemmen var fresende som når en katt vil fortelle oss at nå er det nok. For nå skulle vi høre her at; sykehusene har fått nok penger! Det er altså ikke sant det inntrykket mediene og bloggene gir det norske folk - om at vi har et helsevesen som går opp i sømmene.

At Jens har løyet for det ganske folk er en sannhet med modifikasjoner. Fru Strøm's auto-pilot var nå for en gang skyld satt i gir. Et høyt gir! For Jens har iflg fru Strøm Eriksen aldri; og hun gjentar: aldri lovet at vi skal bli operert innen 20 dager. At han sa det betyr ikke at han mente det. Eller kan stå inne for det. Hevdet altså fru Strøm auto-pilot. Det er ikke mulig visstnok å love noe sånt. Utsagnet derimot var ment som en «intensjon». Tenk det, Hedda; hvilket flott ord! Å intendere noe. Eller som Egon kunne si det: «Vi har en plan»! Det ble med planen.

Sykehusene får altså - tiltross for stadig flere syke «nordmenn» - nok penger til å drifte bedriftene sine. Men lederne; de som drifter sykehusene derimot; de strekker ikke til. Hvis vi skal tro på fru Strøm. Og det gjør mer enn halvparten av befolkningen ikke!

De siste årene har vi sett at stadig flere frivillige settes inn i det arbeidet som politiet i flg loven skal utføre. Vekterne overtar der politiet før var en selvfølge. Natteravnerne likeså. Politiet har mistet sitt monopol, som en professor på politiets høyskole insinuerte igår. Og på grunn av nye «nordmenn» er kriminaliteten nå på sitt høyeste i Norge. Øst-europeiske bander slippes ut før tiden, fordi Knut ikke vil bygge nye fengsler. Det smugles og selges narkotika til ungene våre. Av mørhudede menn fra Afrika og midt-østen. Døtrene våre voldtas i parker og i smug både dag og natt. Av det samme avskummet. Skatteetaten har full hyre med å følge med på den snyltende befolkningen som også visstnok er blitt «nordmenn». Det bor nå iflg SSB mer enn 200 forskjellige nasjonaliteter i landet. Og - kommunene får nå kun penger til å nedbetale opparbeidet gjeld.

I det hele tatt; byråkratiet jobber på spreng. Med våre innbetalte skattepenger. Oljepengene sender de utenlands eller investerer i råtne fond og aksjer; også det utenlands. Oljefondet tappes for penger som godfjotten Erik Solheim stadig finner oportunt å gi som gaver til korrupte ledere som aldri burde ha vært det. Verken ledere eller korrupte. De tilhører det Ole Jørgen Andfinsen kaller «delvis inkompatible kulturer».

Det slår meg som påfallende likt - det vi opplever og har opplevet i politet de siste årene. Der de nå har demonstrert i det stille. Med omprioriteringer og manglende behandling av anmeldte forhold; med dertil perverse henleggelser på samlebånd.

At det er dette sykehusene og deres ansatte også gjør. Sykehusene er gått lei av denne regjeringen de også. De «går sakte»; akkurat som ordensmakten. De ansvarfulle og dyktige lederne har bestemt at dette er den eneste måten de kan demonstrere sin avmakt og forakt for manglende styring fra denne regjeringen på; der penger nødvendigvis må være tema - om samfunnet skal gå rundt.

Det hevdes nå i en ny bok at kunnskapsnivået i Norge er på et særdeles lavt nivå. Vi er blitt foret med at «kunnskap» er lik «informasjon». Kunnskap er noe som legger seg opp på annen tillært lærdom. Informasjon er det vi får ved å lese baksiden av en Toro suppe-pose. Vi er altså et folk av analfabete «nordmenn» og andre - som nå i mange år har måttet ta til takke med en kunnskapsminister som snakker om å heve kunnskapsnivået. Men som ikke helt forstår innholdet i det. En minister som mener at Janteloven er bra. Der ingen skal tro at de er bedre enn andre.

Sykehusene går altså opp i sømmene - og politiets rykte blir stadig mer frynset.

Men vi har mange komiske Ali'er i dette landet. Og de aller fleste befinner seg på den røde siden. Der det for dem er det samme om vi styres diktatorisk eller demokratisk. Det siste er vel et temmelig utvannet utrykk med denne regjeringen bak roret; vil jeg mene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar