mandag 14. november 2011

Høyreekstreme grupper i Europa øker

Krisen i euro-sonen samt innvandring til disse landene er som bensin til bålet når det gjelder økningen av høyreekstreme grupper over hele Europa, ifølge en studie ved Demos tenke-tank.

Undersøkelser gjort ved bruk av reklame på Facebook sine sider er benyttet for å overtale over 10.000 tilhengere av 14 høyreekstreme partier i 11 europeiske land til å fylle ut detaljerte spørreskjemaer om deres politiske overbevisning.

Studien fant hovedsakelig unge menn som var sinte på sine regjeringer og EU; kombinert med dyp fiendtlighet overfor muslimske innvandrere.

I tillegg til å gjennomføre undersøkelser, har Demos analysert data om 450 000 tilhengere av partier ytterst på høyre-siden. Den viste at nesten to tredjedeler var i alderen under 30 år, tre fjerdedeler var menn, og mer sannsynlig enn gjennomsnittet var tilbøyelig til å være arbeidsledig.

Anonyme undersøkelser viste gjentatte ganger stor vekt blant høyreekstreme medlemmer relatert til islam og innvandring, særlig blant yngre medlemmer der det var en større bekymring for dette enn økonomiske problemer.

"Som anti-semittisme var en samlende faktor for høyreekstreme partier i 1910, 20 og 30-årene, har bekymringer rundt islam blitt den samlende faktoren i de første tiårene av det 21. århundre", sa Thomas Klau fra European Council on Foreign Relations, som vil tale på en konferanse som lanserer rapporten i dag.

Rapporten blir fremlagt mindre enn tre måendeder etter 22/7.

Partier på ytterste høyre fløy sprer seg som ild i tørt gras. De fronter anti-muslimske tanker og ideer og er spredt utover etablert festninger i Frankrike, Italia og Østerrike. Og i land man tidligere betraktet som liberale. Land som Nederland og Skandinavia.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/8873158/Far-Right-groups-in-Europe-on-the-rise.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar