søndag 30. oktober 2011

«Blott en dag»

1.Blott en dag, et ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på.
Allt ju vilar i min Faders händer
skulle jag, som barn väl ängslas då.
Han som bär för mig en faders hjärta
han ju ger åt varje nyfödd dag,
dess beskärda del av fröjd och smärta
möda, vila och behag.

2.Själv han er mig alla dagar nära
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara
om än omviss syns min vandrings stig,
som din dag så skall din kraft ock vara
detta löfte gav han mig.

3.Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig Herre att vad helst mig händer,
taga ur din trogna faders hand.
Blott en dag, et ögonblick i sänder
tills jag nådd det goda land.


http://no.wikipedia.org/wiki/Blott_en_dag

Sunget av Carola H

http://www.youtube.com/watch?v=vRd7xDIacik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar