fredag 28. oktober 2011

Anders B Breivik: «Det var nødvendig»

– Han (Breivik) ble overbevist om at det var umulig å komme til orde med synspunktene sine. Han ble trakassert og mobbet da han forsøkte å fronte meningene sine, sier Lippestad.

At Anders B Breivik valgte advokat Lippestad vil nok bli hans sterkeste kort når han skal forsvares. Og forsvares skal han. Ingen er skyldig før de er erklært skyldig. Men vi vet av tidligere saker så finnes det formildende omstendigheter. Mennesker kan ha vært i en ruslignende tilstand. De kan ha hatt en problematisk oppvekst.

Advokat Harald Stabell gikk tidlig ut i mediene; nærmere sagt på TV2 og ymtet frempå om nødrett. Så hvis Lippestad blar i gamle rettssaker vil han finne mange og gode argumenter for sin klient. Det vil være tidligere domsavgjørelser som vil styrke argumentene. Og vi vet fra tidligere saker at vi ofte har undret oss over frikjennelser i saker som vi har ment har vært åpenbart galt fundert. Men du kan ikke dømmes i Norge uten etter lov. Og hva gjelder saker som ennå ikke er ført for domstolene så kan ingen lov gis tilbakevirkende kraft. Det vil med andre ord si at dette tilfellet i Breiviks sak er noe helt nytt for Norge og norske domstoler. Det vil høyst sannsynlig bli forfattet nye og strenge lover etter 22/7, men de vil ikke påvirke Breivik's sak.

Når Lippestad nå går ut og signaliserer strafferabatt for klienten oppfattes det for mange smakløst. Men det er ikke vår trang til hevn som skal avgjøre hans skjebne. Og det som tilsier strafferabatt er Breiviks vilje til å samarbeide. Han har lagt alle kortene på bordet og dermed kommer man ikke utenom denne merkelige reglen.

Det som imidlertid vekker oppsikt er advokatens argument om at Breivik mente at «det var nødvendig». Dette var ord han ytret straks etter arrestasjonen. Med andre ord det advokat Stabell var inne på da han nevnte uttrykket «nødrett». Breivik hevder seg mobbet og sjikanert på offentlige debatt-sider og blogger. Og hvem har ikke følt det sånn? De s k upolitiske bloggene er jo «live and kicking» nettopp av den grunn. Breivik er jo ikke alene om om føle seg sensurert av debatt-sidene i de forskjellige avisene. Det foregår en sensur over en lav sko. Det er lite igjen av ytringsfriheten etter at muslimene gikk bananas pga tegninger gjengitt i en avis som gjorde narr av Muhammed.

Breiviks argument om at det «var nødvendig» det han gjorde var jo fordi han ikke fikk gjenhør for sine tanker i det offentlige rom. Han følte seg kneblet; og hvem gjør ikke det? Derfor brukte han år av sitt liv til å forberede en massakre vi ikke føler vi kan relatere oss til. Uansett det problematiske debatt-klimaet vi møter i norske nyhets-medier. Men hvis Lippestad mener at dette er formildende så går jo vi alle en lys fremtid i møte - hva gjelder vårt forhold til nettopp ytringsfriheten - og dens mulige negative konsekvenser ved knebling av den.

At det således kan spore andre til å slutte at det er greit å gå til ytterligheter når noen truer oss til taushet betyr ikke nødvendigvis at det vil bli akseptert. Og det er nærliggende å tro at straffenivået heretter vil bli svært strengt. Om man vil gjenopplive lov om dødsdom er tvilsomt. Men hva med livstidsstraff som betyr en straff resten av livet; det burde det bli en diskusjon om. Lover skal ikke bare regulere våre potensielle handlinger men også virke avskrekkende og preventivt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar