søndag 25. september 2011

Krøtterstier i Tønsberg

Jeg kan huske krøtterstiene som gikk forbi mitt barndomshjem utenfor Tønsberg. Det ble sagt at det var «den gamle veien». Historisk sett var det interessant da vi så for oss hest og kjerre på smale stier fra Tunsberg som Norges eldste by engang het og ned mot havet på en annen side av byen. Men det var dengang. Nå er dette feltet og denne veien borte for alltid. Utbyggingen i skogen bak mitt idylliske barndomshjem er blitt grotesk.

Krøtterstiene derimot finner vi fremdeles i og rundt Tønsberg. Men nå med asfalt – her og der. Jeg tror aldri jeg har kjørt så mye slalom med bil noensinne som rundt på veiene rundt Tønsberg. Det er nesten ikke til å tro og det er god grunn til å etterspørre hvor de ansvarlige befinner seg. Nå ble det hevdet for noen dager siden at Vegvesenet; de som bygger veiene våre; store og små – de hakke peiling på tele-hiv! Så den veien som ble bygget for milliarder for noen få år siden den bør nå strengt tatt graves opp og legges på ny. Er det grunn til å kalle på døgeniktene? Be dem stille seg opp så vi kan beskue dem en etter en en! Tønsberg Torv burde være etter passende sted.

Jeg spør derfor: hvor går alle de pengene vi blir innkrevet hver gang vi beveger oss et par kilometer utenfor byen? Det finnes ikke en eneste vei du kan omkjøre for om mulig å slippe unna. Jeg vet hva jeg snakker om! For moro skyld gjorde jeg et forsøk i en av bakveiene rundt Presterød for de som er kjent. Nederst i denne veien som har eksistert i mange ti-år var det satt opp noen veisperrer i form av noen steiner. Det ække til å tro! Og disse som sitter inne med den lokale kunnskapen om veiene i distriktet – de har visst hva de gjorde når de har brukt sin makt.

En ting er de store veiene - og en bomstasjon i nærheten av Holmestrand på E18. Denne skal stenges neste år fordi vi har innbetalt til denne veien fortere enn antatt. Men hva med disse bomstasjonene rundt Tønsberg som fotograferer deg uten at du har noe du skulle ha sagt. Eller har vi det? Minst 4 automatiske bomstasjoner er passeringer vi ikke kommer utenom. Vi vil alle få en faktura i ettertid, som krever at vi betaler 15 kroner hver gang vi passerer. Og bor du ute på landet som man må kunne hevde at man gjør bare noen få kilometer utenfor byen, så blir det ikke få ganger i året man må passere. Eksvis vil jeg om jeg vil handle ute på Kiwi som befinner seg utenfor byen eller om jeg vil besøke en venninne på Nøtterøy samme dag; så vil det ha kostet meg 30 kroner. Rett i kommunekassa.

Og hva får jeg igjen for dette, da? Jo kjøreturer på veier som er verre enn krøtterstier. Det fordi du aldri vet når du havner i ett hull. De gamle krøtterstiene var i alle fall jevne. På dagtid kan du kjøre slalom mellom hullene. I mørket ser du ingenting. Den eller de som er ansvarlig for dette burde skamme seg. Hva blir disse ågerpengene brukt til?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar