søndag 10. juli 2011

Manglende rettssikkerhet

For snart 2 år siden startet jeg denne bloggen for å informere og jeg har bidratt med over 300 essay i løpet av denne tiden. Formålet var å ta opp et tema mange kjenner seg igjen når de møter "overmakten": rettsapparatet; Forliksrådet, Tingretten, politiet. Etter å ha møtt som vitne i Is-klump-saken på Frogner har jeg igjen filosofert over det som skjer innenfor domstolens dører i Tingretten. Det faktum at det der - samt i Forliksrådet sitter "meddommere" som ikke har juridisk bakgrunn. Og som i løpet av kort tid skal danne seg en mening om sakens fakta og konkludere - og deres intellekt som nok for flere fremstår som under pari. Jeg vil derfor gå tilbake til disse sakene da jeg mener det er grunn til å se nærmere på det som skjer i "underdomstolene". Dette er mitt første innlegg på bloggen skrevet den 20.7.2009. Du kan selvsagt selv linke deg frem til det som kom frem senere av essay og kommentarer - ved å linke til aktuelle søkerord.

Formålet med denne bloggen er hovedsaklig å nå personer som føler seg urettferdig behandlet av rettsvesenet. Erfaringer med politiet generelt, ser jeg kan bli litt søkt og er ikke ønskelig å diskutere her. Jeg tror at det temaet lett kan komme til å utarte seg, så om du synes at den etaten har tatt litt hardt i deg eller oppført seg ufint på noen måte så er du sikkert i din rett til å klage. Men ikke her! Eksempler på urettferdig behandling kan f eks være Barnevernets måter å agere på. Tvister med reiseselskaper, eks vis Ving. I det hele tatt saker som ender opp først i Forliksrådet. Altså ikke straffesaker der ekspertene bør komme inn i bildet. Men har du erfaringer med spekulative advokater som mistenkes for å gjerne ta saken din for å tjene penger på deg, er du velkommen til å skrive på bloggen min.

Jeg har noen års studier på juridisk fakultet samt studier innen journalistikk. Idag debatterer jeg ofte på nettet men føler at jeg også må legge press på meg for at jeg ikke skal sensureres p.g.a politisk ukorrekthet. Jeg er jo dessuten prisgitt de enkelte nettfora, samtidig som man jo generelt er avhengig av forumets til enhver tid forslag til tema. Men jeg er åpen for at du kaller en spade for en spade, noe du vil oppdage at jeg også gjør. Ytringsfriheten er viktig å ta vare på.

Derfor denne bloggen, som på tidspunktet som den forfattes stort sett er tanker jeg tenker høyt. Jeg håper på respons fra dere der ute, der vi kan ta opp temaer som berører det ovenfor nevnte og kanskje påvirke med den røsten vi har - til å bli hørt, i et samfunn som vel for mange fremstår som et samfunn med mindre og mindre rettssikkerhet for den enkelte.

Velkommen med innspill!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar