onsdag 11. mai 2011

Something is rotten in Norway

Det er altså nå satt fokus på fattigdom i Norge. For n'te gang. En forskningsrapport er lagt på bordet som det heter. Idag får somaliske familier overgangsstønader, barnebidrag, kontanthjelp og sosialhjelp. Alt på en gang selvsagt så fort de oppgir overfor NAV at de er skilt. Den samme barnefaren kan da med god samvittighet ha flere koner iflg sharia-lover han har valgt å forholde seg til som muslim - og samtidig med den samme gode samvittigheten tydeligvis skille seg - og lure staten og oss som forsørger ham – og motta økonomisk tilskudd for alle de «fraskilte» konene, ungene i hopetall osv osv.

Nå er dette lureriet oppdaget. Men ikke av våre valgte/ikke valgte politikere, men av somaliske unge kvinner som Amal Aden og Kadra Yusef; fra det samme somaliske miljøet. Det står det jo unektelig respekt av; for nå er de visstnok utsatt for trusler av miljøet pga avsløringen.

Og derfor har politikerne nå bedt om en rapport som skal bevise at de omtalte kvinnene snakker sant. Og det gjør de uten tvil. Idag blir vi opplyst om at en familie og det uansett nasjonalitet (for norske er de i alle fall ikke de som omtales) kan f eks ha fem barn (minst) få 270.000 kroner i sosialhjelp hvert år. Noe som visstnok er mer enn tarifflønn for bl a renholdere og hjemmehjelper. Det er i alle fall dobbelt så mye som en minstepensjonist mottar i året. Og denne summen er selvsagt ikke den hele og fulle sannhet men toppen av is-fjellet.

Det diskuteres fra flere hold bl a fra tidligere statsminister Bondevik at minoritetene burde motta enda mer i sosiale velferds-stønader. For ikke er det slitne foreldre som Ola eller Kari - den mannen har i tankene. Overhodet ikke. I så fall hadde ikke sosialhjelpen vært så lav som den har vært og er og så differensiert som idag avhengig av hvor du bor i landet. Ikke til å undres over at noen har følt seg fristet til å jobbe svart. Og med politikernes uanstendige moral så vil ikke folks moral bli høyere i årene som kommer. Og blant minoritetene er den definitivt lavest. Det ser man på de mange rettssakene som følger i kjølvannet av stadig flere oppdagelser der større og større grupper av nye landsmenn blir avslørt.

Nå er det altså somaliske miljøer som er avslørt. For noen få år siden var det det pakistanske miljøet. Og siden stadig flere etnisiteter bosetter seg her uten annen grunn annet enn at de forlanger at vi skal forsørge dem, så regner jeg med at vi stadig vekk må legge millioner på bordet bare for å få noen til å skrive en rapport.

Tidligere var det sånn at Ola og Kari kun fikk så mye sosialhjelp at de ble istand til å holde hodet over vannet. Hvilket antagelig fortsatt gjelder. Men når det sitter en asylsøker med eller uten oppholdstillatelse, så er det visst andre regler som gjelder. Og om NAV nå får satt søkelyset på disse folka som stadig vekk importeres, så vet vi fra andre rettssaker at dette snylteriet fortsetter ufortrødent. Politiet som visstnok sjekker drosjenæringen nå og da; rører bare toppen på isfjellet.

Her forleden fikk jeg besøk som valgte å sette seg i en taxi nede på Oslo-øst. Det tok dem 1 time sier og skriver å komme seg opp til Frogner. Av en fetter av en drosje-eier som iflg ham selv kjørte en gang hver 14 dag. At han ikke hadde drosjelappen for det første var helt klart. Og for det andre kjørte svart er det vel ingen tvil om. Antagelig var det en far som hever alle de ovennevnte stønadene og enda noen som ikke er nevnt; sykepenger for eksempel.

Rapporten er utferdiget av sosiolog Grete Brochmann.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar