fredag 13. mai 2011

Huba huba haba haba ....whatever...

Hun røyk ut allerede før man fikk sukk for seg denne mørkhudede kvinnen fra Afrika. Som var valgt av gudene vet hvem til å representere Norge i Melody Gran Prix, sånn jeg forholder meg til denne sangkonkurransen. Eller ESC som jeg relaterer til den øverste tasten til venstre på min laptop-tastatur. Whatever... er likeglad uansett.

Poenget er at som så mye annet i dette landet blir viktige saker som vi nordmenn burde få uttale oss om - bestemt over hodene våre. At denne unge kvinnen ble stemt frem til finalen i Norge betyr ikke at det var nordmenn som stemte på henne. Det er jo også bekreftet av en kjent programleder at stemmegivning via sms blir tuklet med.

Opposisjonelle norske politikere har den siste tiden gjort et nummer av at denne regjeringen svarer på spørsmål bl a i Spørretimen det man kan kalle – i hytt og vær. Eller i hytt og pine som det også kalles. En pine er det unektelig å høre Jens, statsminister på autopilot gi sine svada-svar ingen egentlig forstår innholdet av. Han er unektelig ikke den eneste i den rød-grønne regjeringen som tillater seg dette. Og det kan synes som om det er en taktikk som er tillært fordi de enten ikke forstår sitt eget beste eller fordi de rett og slett ikke har noe forbedringspotensiale. At de også driver med sitt og tar avgjørelser over hodene på opposisjonen og oss velgere er heller ikke noe nytt. Det ser heller ut som om døgeniktene får holde på med sitt inntil Ola og Kari en dag forhåpentlig får anledning til å få dem ut av regjeringskontorene ved neste korsvei.

Men hva gjelder det afrikanske innslaget som skulle representere Norge i år i MGP eller ESC så er det vel på høy tid å stille noen adekvate spørsmål. For noen er det vel som bryr seg tross alt.

1. Var det personen bak utførelsen som ikke falt i smak?
2. Var utførelsen ikke god nok?
3. Var det melodien som ikke falt i smak hos publikum som stemmer over finalistene?

Hypotetisk kan man vel hevde at alle disse 3 punktene (i det minste) var relevante for avstemmingen - som altså ikke gikk i Norges favør. Har dette i så fall gitt den ansvarlige komiteen for utvelgelse av artister i år fått noe å tenke på? Håper det – og som et hint til neste års komite tillater jeg meg å hinte at en neger fra Afrika faktisk ikke er særlig representativt for et land som Norge. Muligens Frankrike, men neppe Skandinavia de nærmeste årene; i hvert fall!

http://miaculpa2009.blogspot.com/2011/02/vart-nye-norske-hap-miss-mwangi.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar