onsdag 18. mai 2011

Karen M Ellefsen - skole-research den 17. mai 2011

I år fulgte jeg 17. mai-toget fra tv-sofaen. Mellom 100-140 skoler fra Oslo-området var representert i år. Mange norske flagg; i fargene rødt, hvitt og blått vaiet i vinden. Det var et flott skue som alltid men i år følte jeg noe ekstra varmt for denne feiringen. Jeg tror ikke jeg var den eneste i år som felte noen tårer over det synet vi ble vitne til. Våre barn; vår fremtid; i farverike klær og smil om munnen. Vi nordmenn blir stadig flere og flere som våkner opp fra den dvalen vi har latt oss vugge oss inn i de siste 5-10 årene. Det er på tide å slå øynene opp. Så vidt som mulig!

Karen Marie hadde gjort en gjennomgående god research om de forskjellige skolene og kunne fortelle oss litt om alder og sammensetning. Eks vis ble vi informert om sammensetningen av Bjørnesletta skole på vestkanten som iflg Karen Marie har «svært få minoritetsbarn» som elever. Kort tid etter ble Nordberg skole nevnt. Og noe jeg stusset over da - var at Karen Marie ikke nevnte noe om denne problemstillingen - som bare mer og mer fremstår som problematisk og aktuelt for hvor vi vil bo i fremtiden. Der våre barn forhåpentlig vil bli undervist i norsk kultur og vår kristne religion. Der vi kan lese eventyret om «De tre små griser». Der vi kan spise sylte på skolematen rundt juletider. Der vi kan få ha våre avslutninger i kirken uten at skolens rektor må ta hensyn til minoritets-elevene som vil føle seg støtt fordi de igjen av sine foreldre ikke kan delta i vår «hedenske» religion. Eller der jenta vår må farge håret brunt for ikke å bli sett på som en skjøge.

Karen Marie vet som mange av oss vet at Nordberg ligger i den delen av Oslo vest der statsminister Jens Stoltenberg har sin bopel når han ikke leder Norge. (ut i ulykke). Og hun har nok også som journalist fått med seg hans manglende svar på om han ville sende sine barn/barnebarn på skole der sammensetningen av muslimer er stor. Vi husker godt at han ikke svarte. Og trakk vår egen slutning om årsaken til det. Som så mange av oss har vi heller ikke noe ønske om å bo i disse områdene.

Det som ble tankevekkende for undertegnede var det faktum at Karen Marie om Nordberg skole ikke nevnte ett ord om elev-sammensetningen. Kan vi derfor slutte at denne skolen også har «svært få minoritetsbarn»?

Til sammenligning kan nevnes at da Grorud skole ble omtalt ble fenomenet med store kull av minoritetsbarn IKKE nevnt med ett ord. Surprise surprise! For der består visst elevmassen nær opp til 100% av denne typen. Joda, vi har da fått det med oss. Men om Karen Marie hadde et ønske om å være grunnleggende etterrettelig, burde hun ha informert oss om alle Oslo-skolers problematiske elevmasse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar