onsdag 4. mai 2011

Jesu død skal feires – ikke demonen bin Laden!

Ex-president George W. Bush har takket nei til en markering av at bin Laden er død. Nå har dagens president ikke nevnt George W. Bush i sin egen markering på TV; der han forøvrig fremhever sin egen dyktighet og innsats for at denne demonen nå endelig er tatt av dage. Uten å bli stilt for retten; noe jeg ikke har problemer med. Satan får heller ingen rettergang når han en dag skal møte sin Skaper.

At man skal «hedre» soldater som har deltatt i krig. F eks at man yter dem rettferdighet ved å gi dem en høyere pensjon som nå er foreslått; det har jeg heller ingen problemer med. Mange unge gutter/våre sønner, som knapt er tørre bak ørene har forsvart oss og gjør det daglig. Tenk bare på alle de ressursene som settes inn hver gang du skal ut å fly. Ett indirekte inngrep av den direkte årsak til at de f eks nå kriger i Afganistan. Ett inngrep på flyplassen; en pest og en plage som vi forbanner hver eneste muslim; rettferdig eller ei; det spør jeg meg ikke om. Jeg skjærer dem alle over en kam. Så er det sagt! Koranen er deres felles hoved-fokus. De hevder selv at det ikke finnes s.k moderate muslimer. I så fall blir de omtalt av sine egne trosfeller som vantro.

Denne demonen som har stått bak så mye elendighet og død, ble nå tatt av dage uten at han fikk sjansen til å forsvare seg. Han var så trygg på sitt forhold til Allah; guden sin at om han skulle dø innen han selv var forberedt så ville han kunne se frem til «alle jomfruene i himmelen» som han kunne kose seg med til evig tid. Det har visst Allah, guden hans sagt. Ham om det; vi andre vet bedre hvem som er de vantro. Og vi ønsker ingen påvirkning i den retning!

Nå vil altså dagens president som heter noenlunde det samme – feire sin navne-brors død. Dette er for det første barnslig. For det andre perverst! Demonen Osama fikk som fortjent. Men krig og død skal ikke feires. Det bør forbigås i all stillhet. Jeg ber derfor om å få slippe å se trynet på den mannen i tiden som kommer.

En som skal feires derimot er Jesus Kristus. Det står om ham at hans død - og vår tro på dette og hvorfor - er nøklen til Evig Liv. Ja, «den gamle pakt» gjelder ikke mer; Jesus er «den nye pakt». Og for dere som ennå ikke har fått det med dere; dette skal være årsaken til at vi tar fri 10 dager hvert år.

Påske-feiringen er av eld-gammel dato, men da Jesus spiste sitt siste måltid med sine venner dengang for 2000 år siden - gjorde han noe nytt: han innstiftet et måltid som vi idag forbinder med nattverden. Under dette måltidet delte han brødet og vinen med dem og ba dem - og de som senere kom til tro på Jesus - om å gjøre dette ofte. Jesus ville at vi skulle feire hans død! Vi ble ikke oppfordret til å feire noen annens død. At vi mennesker ikke har forstått dette og av sentimentale årsaker feirer seire vi mener vi har vunnet; er derfor i strid med det Jesus sa til oss.

Og mange er vel også av den oppfatning at Jesu liv på jorden burde og skal være til etterfølgelse. En mildere, mer tilgivende mann så full av kjærlighet har det aldri funnets på denne jord!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar