lørdag 9. april 2011

Frankrikes burka-forbud trer i kraft mandag

Personlig forbinder jeg muslimer - og da svarte muslimer med noe jeg helst vil ha en viss avstand til. Et folk som er oppfostret med syke holdninger til sine medmennesker. De bor i Norge i dag og blir bare flere og flere. De er ikke bare voldelige men de kommer også fra land som fremdeles er avhengig av den hvite manns hjelp til å holde liv i seg. Norges utviklingshjelp er enorm. Ikke bare negrene i Afrika. Nei, den siste nyheten om negrene i Amerika viser statistisk at de trenger like mye hjelp til å opprettholde livet anno 2011.

Tatt i betraktning at man i USA der man de siste 60-70 årene har lagt til rette for at disse skal møte - ikke bare respekt fra den hvite mann men også en hjelpende hånd inn i et samfunn som er tuftet på frihet, men også likhet og brorskap. Det hevdes at det ikke finnes et snev av rasisme i USA. Og da mener jeg rasisme i ordets rette forstand. Ikke som det er blitt i Norge hvis du må sette en neger på plass fordi han oppfører seg uhørt. Nei, i betydning medmenneskelig avstand fra tanken om at den hvite mann er mer verdt enn den svarte.

Alt er lagt til rette for disse menneskene i Amerika. Utdannelse; de blir kvotert inn på universiteter. De mottar sosiale stønader og får økonomisk hjelp i form av syke-forsikringer og lignende. At den svart-hvite Obama lovet at disse skulle motta all den hjelpen de trenger utfra det faktum at de var trengende uansett hvor mye de bidrar med, dette ble for mye for republikanerne som saboterte forslaget. I Norge derimot tilbys de samme menneskene stønader fra dag 1 uten at de i det hele tatt er vurdert som trengende. Og er de innenfor grensene går disse straks i gang med å invitere hele slekta. Som de kaller mor, far, søsken osv. Folk som like gjerne er fettere og kusiner og naboer.

De får opphold i Norge og har straks etter sugerøret ned i velferdskassa vår. Et faktum som bidrar til krangel om hvor vi skal hente opp olje de nærmeste årene for å sørge for de neste generasjonenes velferd visstnok. Ja, etter som det ikke er den hvite Ola og Kari som yngler flest barn for fremtiden; mer enn 1,5 barn pr familie, så trenger man ikke mye matte-kunnskaper for å forstå at med dagens perverse innvandringspolitikk - så er det olje for fremtidens krav til å opprettholde en god velferdsstandard for innvandring fra ikke-vestlige land det er snakk om. Å si dette høyt blir straks kallt rasisme av både hvite og svarte i dette landet.

Jeg hørte en historie om en muslinsk kvinne født i Norge. Ingen i hennes familie skiller seg ut med outrerte klesplagg og skal så vidt vites være vel integrert. De er imidlertid muslimer og forholder seg til sin hellige bok og sin egen gud. Som kristen kan jeg forstå deres relasjon til en tro de har fått inn med morsmelken. Som kristen kan jeg derimot ikke respektere en tro som er så pervertert. Koranen, den boka de lærer på rams uten forventninger til en dypere forståelse har ingen ting med den kristne Gud å gjøre. Og da spiller det ingen rolle at det gamle testamentet gir indikasjoner på en Gud som ikke er bedre enn Allah. Det gamle testamentet handler om historien mellom Gud Jahve og hans utvalgte folk israelittene. Og en historie som illustrerer Guds kjærlighet for ett enkelt folkeslag. Et folkeslag som ikke var verdt hans kjærlighet og som straff fikk føle på Guds hevn.

Vi vet at Muhammed som er Allahs sendebud ikke hadde samme posisjon som Jesus. Jesus forkynte tilgivelse. Hans siste ord lød således: "Døm dem ikke, de vet ikke hva de gjør". Muhammeds ord lød således: "Drep så mange som mulig; skjær hodene av dem".

At en kvinne født og oppvokst i et fritt Norge velger å trekke på seg en hijab og fra familien får både undrende og oppgitte blikk pga valget, sier meg at her har man å gjøre med en kvinne som er traumatisert, manipulert og hjernevasket.

Som muslim er jeg ikke i tvil om at denne kvinnen er både manipulert og hjernevasket. For selv om familien ikke skriker på guden sin 5 ganger om dagen eller går jevnlig i moskeen, så ligger deres muslimske tro latent hos dem. Akkurat som den hos mange eldre kristne i dag som gikk på søndagsskolen i sin tid. Om vi evt skulle være hjernevasket - så lærte vi å forholde oss til våre medmennesker med empati, tilgivelse og en rettskaffen holdning til hverandre. Dette er grunnleggende i den kristne tro - sammen med vår historie-forståelse av Guds skaperverk og starten på menneskenes begynnelse fra Eva og Adam - at man kan kanskje kalle det genetisk. Gud sier jo også at vi er skapt i hans bilde. Han la ned i oss det å være et tenkende menneske; inkludert intelligens.

Det første menneske-paret gikk rundt i Eden nakne. De visste ikke hva skyld var før Satan kom inn i bildet. Da først dekket de seg til med et fikenblad på de edlere stedene. Siden dengang har vi vært påkledd. Med andre ord må det seksuelle behovet ha blitt vekket hos Eva og Adam den gang. Men ikke ut fra at seksualiteten var noe annet enn vakkert. Og senere ble de da også gjort oppmerksom på at denne akten var ment å skulle føre til å .befolke jorden. I motsetning til det som kalles horeri.

At menneskene er ført på avveie av Satan er ikke noe nytt; det startet i Eden. Han er mest opptatt av å få menneskene til å tilbe ham og ingen annen. Dette kalles det store stridsspørsmålet fra den gang. At ikke alle tror på Jesus og Gud Jahve er ikke til å undres over; det er helt i tråd med Satans hensikter. Og mange er dem som på Dommens dag skal hevde at de er verdige til å stå på Jesu høyre side. Og han skal svare dem: "Gå bort fra meg, jeg kjenner dere ikke!"

At en muslimsk kvinne pga sin oppvekst blir forledet til å trekke på seg en hijab kan ikke bety noe annet enn at hun i oppveksten ikke fikk hjelp til å verdsette seg selv som kvinne. Hun er hjernevasket til å tro at menn kler av henne med blikket hvor hun enn måtte vise seg. Dette blir så traumatisk at hun ikke ser noen annen løsning enn å gjøre seg så anonym som mulig. Hun er blitt selvutslettende i en grad som like gjerne er blitt en mental forstyrrelse. Det er mange kvinner som ikke bare er mishandlet fysisk i oppveksten men også mentalt. Så til de grader at de ikke makter å forholde seg til samfunnet. Og må de så er eneste utveien å gjøre seg usynlig. For ved å trekke på seg en burka eller en hijab signaliserer du til samfunnet at du er villig til å underlegge deg det.

Men understått er du blitt av den oppfatning man også i Norge hadde for mer enn 100 år siden, at mannen har enerett til å være din hersker og forsørger. At denne muslimske kvinnen ikke er integrert står for meg som den eneste forklaringen på sitt valg. Ikke bare er hun hjernevasket; hun er villig til å fremstå som en martyr for sin tro – ved å provosere det folket som en gang tok vel i mot henne. Som ga henne utdannelse, rett til veldferd på lik linje med landets egne osv osv osv.

Hun har valgt å nedgradere seg til en paria i det norske samfunn; i daglig tale innebærer ordet paria noen som ingen ønsker samrøre med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar