fredag 16. juli 2010

Har du hørt om dansken; - svensken og nordmannen?

Ein gammal molbu hørte ein gong at det hadde komme ein norsk båt til Ebeltoft vest i Danmark. Han hadde aldri før sett nordmenn, og derfor bestemte han seg for å gå ned og helse på dei. Han gjekk ned til hamna og over landgangen ut på båten. Der var ikkje ei sjel å sjå noen stad, for dei var nettopp gått i land alle saman. Men det låg noen humrar og kraup omkring på dekket etter å ha blitt sleppt ut av ei korg. Den svaksynte molbuen trudde han helste på mannskap då han gav ein av dei handa og sa:
"God dag, veslefar!"
Men hummaren kneip han så han skreik! - Då han hadde fått trekt handa til seg att, sa han:
"Det er eit lite folkeferd, desse nordmennene. Men handfaste, det er dei!"

*******

Har tidligere slengt med leppa hva gjelder danskene. De har fått en røykelov men slutter ikke å plage sine medmennesker av den grunn. De har levd med nordmenn i «æbe-landet» Norge i hundrevis av år både hjemme og her i vårt fjell-rike land - der de setter utfor «bjerg»-topper (les: fjell-topper) men forstår fremdeles ikke det norske språk. De bare må slå over til engelsk som de heller ikke er språkkyndige i. At de argumenterer med at de heller ikke forstår svenskene - som bor rett over kjølen, det har vi unskyldt dem med. Men hvorfor det egentlig?

Nå har danskene trykket opp nye pengesedler og VG, vår hjemlige tabloide avis har laget en sak på dette - at istedet for at det fremdeles står 50 kroner på seddelen, så insisterer danskene nå fremdeles på sin eldgamle tellemåte med «halv»-ditten og «halv»-datten! En tellemåte nordmenn flest har store problemer med. Og har ikke svensker og dansker forstått hverandre før hva enten det angår tellemåten eller det gurglende språket - så kan du regne med at svenskene nå iallefall ikke får færre problemer. Så hvorfor gjør de dette?

Ikke at dansker flest støtter sin egen regjering; de er like oppgitte over den som vi er av vår i vår egen andedam. Ikke minst hva gjelder den perverse invandringen som nå vil bli enda mer løssluppen i og med at man heretter vil bli nødt til å følge utenlandske domstoler som bestemmer over hodene på våre egne regjeringer. Som igjen betyr at vi ikke kan sende s.k. asylsøkere tilbake til landet de først landet i.

Så hvorfor er danskene så trege? Trege til å lære seg sine naboers språk? Trege til å akseptere sin egen «ryge»-lov (les: røykelov)! Trege til å henge med i utviklingen?

http://no.wikipedia.org/wiki/Molbok

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar