torsdag 27. mai 2010

Verdens «fredlige religion» og denne verdens gud

En disputt mellom Gud Jahve og Satan (også kalt verdens største løgner)

Dette jeg nå skal gå inn på er ikke noe du hører presten fortelle deg i den norske kirke. Det er grunner til det men noe jeg ikke skal begi meg inn på å forklare her og nå. Men at det er politisk betinget er helt klart og det er ikke uten grunn at noen mener at kirke og stat bør skilles. Det henger da heller ikke på greip at tidligere kirkeminister Trond Giske skal få bestemme at homofile prester og biskoper skal ansettes i Guds hus. Denne mannen er så vidt vites ateist og dermed en Gud-fornekter.

Satan var en av Gud Jahves sønner. Jesus er Guds førstefødte. De var/er alle vakre og vi hører ikke om «døtre» i denne forbindelse. Hvilket kan forklares med at Gud og hans sønner først skapte kvinnen Eva (som betyr kvinne) etter en stund da Gud forsto at det ikke var noen mening i at mannen skulle leve alene. Det kan virke som om skapelsen av mennesket (mannen OG kvinnen) var en kreativ utvikling der ikke alt var fastsatt på forhånd.

Guds sønner blir også kalt engler. Disse englene er mektige; de kunne besøke jorden akkurat når de ville og omskape seg til kjødelige menn; noe de også gjorde (det står om «de veldige») Det står at de fant jordens kvinner svært tiltrekkende og begjærte disse med sitt kjødelige legeme og fikk avkom med dem. Disse gudesønnene kunne selv omskape seg til ånder/engler igjen under den velkjente vannflommen som druknet alle unntatt Noa og hans familie. Senere hører vi om at disse gjorde opprør i himmelen og ble kastet ut derfra. Det er disse som svever rundt og plager menneskene. Det er disse som kalles demoner. De opptrer i forskjellige, fristende skikkelser og forfører menneskene bort fra Gud Jahve. Det er dette som er Satans mål.

Det er dette stridsspørsmålet menneskene må forholde seg til for å forstå meningen med det livet vi lever nå. Det er satt en frist for når Gud Jahve vil gripe inn. Den dagen kjenner ingen andre enn Gud selv; heller ikke englene. Det er dette vi forstår som Armageddon eller Dommedag.

En av Guds sønner; den engelen vi kjenner som Satan gjorde seg om til en slange som kunne snakke. Satan fortalte menneskene Adam og Eva verdens aller første løgn. Løgnen om at menneskene kunne greie seg utmerket uten Gud! Hvis de bare spiste av det forbudte epletreet så ville de oppdage det. Menneskets første fristelse. Og siden mennesket er skapt med en egen fri vilje i motsetning til dyrene så kunne Eva velge - når hun først tok av treet og senere overbeviste mannen sin om det var helt greit.

Det var da synden kom inn i verden. Verdens første synd; via verdens største løgner - Satan. De visste ikke hva skyld var inntil dengang i Eden da de oppdaget at de var nakne. Dengang synden kom inn i verden men først ble gjort kjent for dem da Gud mange hundre år senere gjorde det kjent for jødene via Moses. Det vi først og fremst kjenner som «de 10 bud» samt ytterligere bud og forbud. Lover og påbud som ble avløst av at Jesus lot seg korsfeste for alle våre synder. En gang for alle! Lover og påbud som jøder og muslimer fremdeles forholder seg til.

Denne disputten mellom Satan og Gud Jahve i Eden kan du lese om men den går i korthet ut på at Gud hadde en diskusjon med Satan (som han dengang der og da i Eden forbannet). Satan hevdet at menneskene ville greie seg på egenhånd uten Guds innblanding i deres liv. Dette var ikke Guds opprinnelige plan og han svarte da at han ville gi menneskene en mulighet til å motbevise Satan. Og dermed avsløre Satan. Og at mennesket selv ville komme til innsikt med at det ikke kunne greie seg uten Gud. Det er dette stridsspørsmålet som gjenstår - innen Gud Jahves plan kan fullføres.

I historien om Job ser vi også det samme temaet gjentar seg. Møtet mellom Satan og Gud Jahve. Gud sier til Satan at han må gjerne prøve Job som han «har kjær» men ikke ta livet av ham. Job viste seg å være Gud verdig og han ble rikelig belønnet tilslutt. Her er historien om mennesket Job, uten for Paradiset, Eden. Job var et eksempel på en mann som hadde valgt Gud og det blir sagt at han var blitt rikelig velsignet. I Eden innenfor Paradiset var ikke mennesket blitt utfordret tidligere men var gjort oppmerksom på treet om kunnskap til godt og ondt. Men konsekvensen av at de valgte feil, var at de ble fordrevet ut av Paradiset. Men bare midlertidig!

Menneskene skal en dag bli belønnet for å ha valgt riktig. Det var det som var Jesus' budskap; han ga menneskene valget mellom frelse eller fortapelse. Dette er stridsspørsmålet mellom Gud Jahve og Satan.

I neste innlegg skal jeg gå inn på islam; muslimenes ideologi og religion og deres påstand om at det er en fredelig religion. Det er nærliggende å spørre seg hvem det er som står ansvarlig for den løgnen.

PS. Har i ettertid kommet frem til at det ikke er behov for å gå nærmere inn på islam og deres s.k. «fredlige religion». Det er vel åpenbart for de fleste at denne løgnen er forbeholdt muslimene selv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar