onsdag 12. mai 2010

Norske barn, utdannelse og bærekraftig politikk

Brennpunkts fokusering den 11.5 på elever som er en del av statistikken over skoleungdommer som faller utenfor virket overfladisk. Hvorfor føres det statistikk over spesielt etnisk norske ungdommer som går ut av grunnskolen og ikke kan lese? Betyr det at det føres statistikk parallelt for ikke-etnisk norske? Og hvorfor det?

Brennpunkt viste med dette en overfladisk holdning til fenomenet. Det burde vært satt fokus på de indirekte årsakene til at noen ungdommer faller utenfor. Familiære problemer f eks. Og ikke minst burde programmet ha tatt for seg spesielt innvandrer-ungdom som jo selvsagt er den største gruppen man burde bekymre seg om. Da disse ikke minst er dårlig integrert med manglende interesse for våre norske verdier. Og ikke minst fordi de vet å sko seg på norske velferdsordninger. Som igjen med vår sosialistiske politikk er blitt en større hvilepute for dem enn for norsk etnisk ungdom, som er vokst opp med norsk kultur og norske demokratiske verdier i årtier gjennom generasjoner.

Men aller mest kan vi tydeligvis som Brennpunkt viste – takke den sosialistiske ideologi om at alle er like «dumme», og derfor må få like muligheter (til å bekrefte at de er det) gjennom 12-års skolegang.

BBC hadde et program om asian-american i USA og deres evne til å bli integrert i USA. Silicon Valley i California er stedet der data-teknologien er representert av 90% asiater. Kinesere hovedsaklig. Disse har vist verden at de har en spesiell hjerne-kapasitet heretter kalt HK som et alternativ til IQ; denne for mange så belastende betegnelsen på det vi mennesker er utrustet med.

Det er hevdet og det med tyngde at asiatere har en høyere HK som ligger langt over gjennomsnittet til hvite (europeere) og langt over negre (afrikanere). Dette har europeere akseptert; afrikanere er i harnisk over en sånn påstand.

BBC har intervjuet noen av disse som jobber i Silicon Valley om hva de mener om sin fremgang i USA og sin egen kinesiske kultur. For dette henger sammen; HK og evnen til å tilpasse seg andre individer. I USA opplever mange diskriminering; også asiatere. Og i USA kommer ingen til dekket bord. Dette «is the land of opportunity».

Negre som setter kursen for det beste landet i verden iflg FN - er innstilt på at de kan fortsette sitt daglige liv i latskap med å tygge khat på hvert gatehjørne og i slutten av måneden heve trygden som de får så fort de setter bena på norsk jord. Ikke i USA - for i USA er dette ikke mulig. Det vil si - med kommunisten B. Obama og hans egen administrasjon av likesinnede i det Hvite Hus, ser det nå ut til at dette vil endres i løpet av kort tid.

Kinesere er altså skapt med en HK som gjør dem til skarpe hoder innen data-teknologien. Dette har gjort Kina idag til et fremgangsrikt land på alle områder bortsett fra det som kalles menneskerettigheter. De er født som individer men har forstått at det er som et stort fellesskap de har mulighet til å bli beriket. Deres disiplin og deres ansvar for fellesskapet er unikt.

Disse er det altså som alt hovedsaklig styrer Silicon Valley idag. Det hevdes at så mange som 90% av dem er gule asiatere. Det er også disse som vi gjerne ønsker velkommen her i landet. Dette pga deres vije til samarbeid og integrering tiltross for store kulturforskjeller relatert til hjemlandet. De er stolte og veldisiplinerte. Når hørte vi om en vietnameser som var tiltalt for trygdesvindel sånn apropos?

I min gård kom en kvinne fra et av disse landene og vasket våre fellesrom i et par år. Det var alltid rent etter henne; det skinte av treverk og metall og hun var innom hver krinkel og krok innen hun anså seg ferdig med jobben. Hun er her ikke lenger og fellesrommene har nå det siste året sett ut som en gjengrodd svinesti. Innimellom kommer en polakk og gjør rent når det blir for ille. Men det skinner ikke i gangene her lenger når hun har gjort jobben.

Det hevdes at Ola og Kari blir bare dummere og dummere. Norske lærere er totalt ubruklige. Og rektorer får bonus for å spare.

For 40 år siden var det 2-3 som hadde lese og skrivevansker når de gikk ut av grunnskolen. Idag er det 2-3 som ikke har det. For å sette det på spissen. Og for x-antall år siden var demografien for Norge totalt annerledes enn i dag. Det henger ikke på greip at etniske unger har fått lavere IQ i løpet av disse årene. Ola og Kari er ikke blitt dummere i løpet av disse årene. Lærerstaben er muligens blitt dårligere? Og ikke like kompetente ssom for 40 år siden. Eller ikke like motiverte?

Så hvem er da disse som ikke kan lese og skrive når de går ut av ungdomskolen/grunnskolen? Og hvem er disse som det tiltross får mulighet til å sette seg på skolebenken igjen etter sommerferien for å delta i undervisningen på videregående? Ola og Kari? Nei, hevder jeg! Dette er hovedsaklig barn av disse som den norske regjering har importert fra u-land. Disse er ifølge forsker Ole Jørgen Anfindsen på et helt annet og lavere nivå intelligensmessig. Og det er dette fenomenet vi nordmenn nå må fokusere på i årene fremover. Hvis man forventer at Norge skal fortsette å være et bærekraftig land. Jeg stiller meg altså bak Ole Jørgen Anfindsen og hans «Selvmordsparadigmet» samt andre politisk ukorrekte bloggere på nettet, som nå er i ferd med å gjøre det samme.

Hva årsaken til at barn av en type innvandrere gjør det dårlig på skolen og slutter innen de har fullført videregående – det vet vi. Men noe jeg ikke gidder gå inn i. Da denne bloggens form ikke krever at jeg må det. Men faktum er det ingen tvil om.

Det som er problematisk imidlertid - er at disse unge som vi forventer skal være vår ryggrad i årene fremover – disse vil antagelig ende opp som kriminelle eller på trygder allerede som tyveåringer. Men ikke noe de ønsker selv naturligvis. Og selvom de gjerne ønsker bo på «beste Frogner» og selvom de gjerne ønsker seg jobb i politiet eller som advokater. Så er det de færreste som når dit. Tiltross for at opptakskravene til et av de viktigste etatene i Norge; politiet - nå er så lave at man kan søke og komme inn – selvom man ikke kan verken lese eller skrive!

Vi importerer i stor grad analfabeter og mennesker med lav IQ, som i årene fremover kommer til å tære på vårt velferdsbudsjett. Det samme budsjettet som Ola og Kari har bidratt til via generasjoner i flere ti-år allerede. Skal vi fortsette å være som strutsen i årene fremover eller skal vi ta debatten nå? Jeg tror den kommer og at vi alle som tør stå frem, kommer til å bli hetset som ekstreme rasister. Den sjansen tar vi - akkurat som Ole Jørgen Anfindsen. Og han er i allefall ikke feig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar