torsdag 1. oktober 2009

«Kvifor ikkje dra tebaks»?

Man undrer seg stadig mer over det faktum at vi nordmenn bruker så mye energi på disse folkegruppene som på død og liv vil bosette seg i Norge, men ikke ønsker å identifisere seg med oss. De kommer hit i hopetall, som økonomiske lykkesøkere fra langtvekkistan med kulturer som er så fjernt fra vår som overhode mulig. Og noe vi nok må regne med at de ønsker fortsette å identifisere seg med.

Vi har båtflyktninger som er blitt tatt vel imot fra Vietnam; et folkeslag som har bragt med seg en kultur de antagelig fortsetter å dyrke, selv etter mange år. Og vi har folkeslag boende her som er kommet hit på feil premisser som kun er ute etter å suge velferdskassa vår tom for ressurser. Noen folkegrupper er godt integrert, de snakker språket vårt; de jobber og betaler skatt (får vi håpe). Og ikke minst de bor blant oss nordmenn og lever sine liv uten for mye oppstuss. De er villig til å ta jobber mange av oss nordmenn ikke ønsker ta, eks vis vaskejobber. En sannhet med modifikasjoner forøvrig; da det er mange norske husmødre uten egen inntekt som kan tenke seg å ta en vaskejobb på skolen i nærheten - for å tjene noen kroner de kan bruke på seg selv. Og ærlig talt hva er så galt med å vaske? Husmødre gjør jo dette hver dag i de tusen hjem!

Så har vi altså disse folkegruppene som er så utrolig kreative at de organiserer seg i diverse menigheter og moskeer med forskjellige navn og uttrykk; tiltross for at det er den samme guden de tilber; en de kaller Allah. I Norge har vi også menigheter utenfor den norske kirke: Pinsevenner, Smiths venner, Jehovas vitner og andre. Men det begrenser seg til et fåtall selv om de er spredd rundt om i landet. I Oslo derimot har muslimene hundre-og-ørten forskjellige menigheter bare i denne byen. For ikke å snakke om alle disse «fritidsklubbene» som vi skattebetalere sørger for å holde liv i. Der de sannelig får dyrket sin kultur. Der ingen nordmann får sette sine ben. Der det opprettes aviser og annet trykk(ende)et materiale som sprer guffe mot nordmenn som de kaller rasister. Et ord som for lengst er utvannet og har null mening i dette landet.

Og derfor har noen kreative sjeler nå kommet på at ordet bør fornyes. Nå klandrer de nemlig AP for å være «ny-rasistisk». Og siden Frp nå fremstår som ganske så uskyldig etter at de har måttet trekke seg tilbake for å slikke sårene sine, så er nå AP utpekt som den nye syndebukken. Og altså det partiet som tilsynelatende har «adoptert» Frp's politikk. Så de ansvarlige for velferdskassa strør om seg med penger disse muslimske grupperingene, spesielt - kan nyte godt av - samtidig som de planlegger sin alderdom på muslimske gamlehjem; sykehjem, barnehager – og skoler rundt om i god-fjott-landet.

Jeg sier som Per-Willy: «Kvifor ikkje dra tebaks te landet dere æ fra»! (fritt oversatt)

http://miaculpa2009.blogspot.com/2009/09/det-finnes-alltids-en-gud-og-han-finns.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar