onsdag 30. september 2009

Går det mot diktatur?

http://miaculpa2009.blogspot.com/2009/07/min-egen-surrealistiske-historie.html

Hobbyjurister er ikke populære i Forliksrådene. Men døgeniktene blir tatt godt vare på! En «gammel» sak fra Forliksrådet i Trondheim beskriver det samme flere, samt undertegnede har beskrevet som blå-kopier av den behandlingen man får - og høyst sannsynlig vil fortsette å få om vi er så naive at vi innbiller oss at disse legmenn og - kvinner skal kunne bidra til å opprettholde rettssikkerheten.

Min tidligere omtalte sak resulterte i denne bloggen og jeg har undertiden fått kjennskap til saker som er forsøkt meglet i FR, fortrinnsvis i Oslo. Disse sakene kan hentes på Fylkesmannens offentlig journal. Da min egen sak ligger til behandling er jeg bare påventende. Konklusjonen kan jeg bare gjette meg til, men jeg trekker med bakgrunn i hva disse døgeniktene i FR rundt om i landet tydeligvis kan tillate seg – det blir at den energien jeg har lagt i min egen klage via Fylkesmannen er og vil forbli forgjeves.

I en sak som er referert i Adresseavisa i april 2007 skal FR's formann ha skrevet en lapp til sine medlemmer der det sto: «Hobbyjurister liker vi ikke». I tillegg skal de ha flirt og ledd og vitset seg mellom. Det ble så alvorlig at endog motpartens advokat påklaget dette.

Har sakset fra artiklen:

"Da Hartvik B skulle legge frem sine argumenter i forliksrådet i Trondheim, ble han avbrutt og latterliggjort av rådets formann.

Forliksrådsformann Oddgeir Langørgen ledet møtet på en måte som var fullstendig uakseptabelt. Vi ble hånet og latterliggjort og fikk ikke mulighet til å inngå et reelt forlik. Vi føler oss mobbet og trakassert, sier Hartvik og sønnen Lars B. De møtte i forliksrådet på vegne av Landsforeningen for Ryggmargsskadde."


Historien er ikke enestående. Våren 2005 omtalte Adresseavisen flere saker hvor misnøye og fortvilelse over oppførselen til Forliksrådsformann Oddgeir Langørgen var gjennomgående tema.

Historien er altså ikke enestående, og nå ber jeg ansvarlige myndigheter se nærmere på dette fenomenet som selv advokater karakteriserer som manglende rettssikkerhet!

Eller skal vi kanskje vende oss til først som sist - at dette landet gradvis endrer karakter til å bli et land vi ikke ønsker sammenligne oss med?

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article842584.ece

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ingen tvil om at Forliksrådene bør legges ned en gang for alle!

http://www.kco.no/go/publikasjoner/forliksr-dene-en-trussel-mot-rettssikkerheten

Anonym sa...

"Grusomt å være i Forliksrådet".
Skriv: "klage på forliksrådet" og så er det bare og google!

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1030359.ece

Legg inn en kommentar