lørdag 12. september 2009

Veldedighet i Kongo

Det fremstår som en underlig konstellasjon når norske myndigheter og Jan Egeland samtidig beskriver det landet - og da spesielt øst-Kongos korrupte domsstolsystem - som vi forøvrig har vært vitne til de siste månedene etter at to nordmenn er blitt siktet for diverse ubegrunnede forhold og nå dømt til døden fem ganger! Og - det faktum at Norge via FN bidrar med milliarder av kroner tiltross for store motsetninger blant diverse norske prosjekter, blant annet NORAD.

«Med en økning på 15 millioner kom Norges humanitære bistand til Øst-Kongo i 2008 opp i 94 millioner. I tillegg ble det gitt store bidrag fra FNs nødhjelpsfond, hvor Norge er en av de største bidragsyterne. Legger man til den mer langsiktige bistanden var Norges direkte bidrag til Kongo i 2008 på 146 millioner krone, ifølge opplysninger fra Utenriksdepartementet.»

Høsten 2008 overvar jeg en debatt på Litteraturhuset i Oslo og skrev i ettertid dette:

http://www.kommentar.no/xp/pub/t/hoved/381523

Vi husker vel noen av oss TV2's program for noen år siden, der den afrikanske bonden satt og tok livet med ro og med en foraktelig mine hevdet at det ikke var noen grunn til å anstrenge seg; pengene fikk han jo i fanget uansett. Og Jan Egeland som hardnakket påstod at det hadde vært en sultkatastrofe i Niger. TV2's program ble da også en vekker mente mange dengang. Men det tiltross så er det tydeligvis mange «fredselskere» som fremdeles idag har sin egen agenda i denne type saker, spesielt hva gjelder dem som har gjort det til sitt levebrød å sko seg på Norges stadig økende eksport av veldedighet. Tiltross for utstrakt korrupsjon i de angjeldende land i Afrika.

Den samme Jan Egeland, som nok lever godt også han av sin lønn, og som fra 2007 har vært leder av NUPI og tidligere visegeneralsekretær og nødhjelpskoordinator i FN.

Denne mannen deler gladelig ut av våre skattepenger som vi ser av bistandsbudsjettet ovenfor. Men er ikke helt til å stole på. Han debatterer om Kongo som «straffrihetens paradis» i Aftenposten den 8. september, og klandrer den hvite mann for å ha ranet landet. Tja, mon det! Han satt jo også på TV2 som vi vet og motsa TV-teamet som kunne vise til at den påståtte sult-nøden i Niger var en «bløff». Men fortsatt representerer han altså det norske folk med sine underlige uttalelser som både setter Kongolesere i et svært lite flatterende lys samtidig som han fremholder sin påstand om at afrikanere generelt er ofre og har vært det i mer enn 200 år.

Vi så hvordan det gikk da de svarte i sør-afrika kastet ut den «hvite bonden» som hadde holdt den svarte mann i live. Den siste kategorien brant «de hvite bøndenes» gårder og fordrev og faktisk myrdet i opprøret dengang for ikke altfor mange år siden. Men har de svarte bevist at de kunne holde liv i seg selv og sine svarte brødre og søstre? Nei, surprise surprise – gårdene ligger brakk og nedbrent og fattigdommen og kriminaliteten er høyere enn noensinne, etter at den hvite mann forsvant - og overlot landet til disse som vi har sett på bilder i nyhetsmediene den senere tid - der de flirer og ler av de dumme unge norske guttene som har sittet på tiltalebenken i flere uker - og som nå frykter de vil bli skutt en mørk natt uten at noen vil bli stilt til ansvar for ugjerningen.

Hvorfor sørger ikke den samme Jan Egeland for å få nordmennene hjem? Han bør jo kunne argumentere godt for seg, han som sitter så høyt oppe i systemet; der alle andre enn hans egne står i fokus.

Er det ikke på tide å kalle denne mannen hjem og la han få seg en 9-4 jobb der han ikke gjør så mye ugagn? Er det ikke på tide å la folket få bestemme hva vi skal bruke oljefondet til?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar