lørdag 12. september 2009

Fylkesmannens kontor – døgeniktene blant oss

Hva gjelder Fylkesmannens kontor for Oslo/Akershus så demonstreres fremdeles en avmakt overfor mennesker som kjenner sine rettigheter. Kommer du på kant med disse som fremstår som noen døgenikter, så kan du være sikker på at du blir aldri glemt. Dette skjer i disse dager når jeg bestiller journaler fra det offentlige register på nett. Treneringen består i at jeg f eks får ett og ett dokument over flere dager. Fylkesmann Hans Røsjordet, Frp bør komme med en legitim forklaring på dette og jeg avventer svar fra ham.

http://miaculpa2009.blogspot.com/2009/08/dgeniktene-blant-oss.html

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg har også eksempler på at dokumenter ikke blir levert ut med en gang.
I innsynsbegjøreingen skrev jeg "jeg ønsker herved å få utlevert dette dokumentet og alle andre dokumenter relatert til den saken/problemstillingen". Som svar mottok jeg et dokument. Jeg sendte klage og fikk beskjeden:

"At de kun har mottatt ett dokumet av denne saken skyldes at innsynsegjæringen refererte til kun et dokument. Fylkesmannen hadde derfor ingen grunn til å tro at De ønsket innsyn i hele saken. "
Da mottok jeg 2-3 nye dokumenter i saken.
Jeg måtte igjen gjøre oppmerksom på at jeg ikke hadde mottatt alle dokumentene. Da fikk jeg de 2-3 siste. Dette skjedde i to parallelle saker.

Anonym sa...

I kommunenorge kan det være veldig varierende hvordan man praktiserer for eksempel offentlighetsloven. Jeg kjenner ikke de spesielt, men det er fylkesmannen som er "klageorgan". Fylkesmannen i oslo og Akershus, med Eldbjørg Kluften i spissen, har ikke orden i sysakene sine selv. Følgende er opplevd:

1 Dokumenter er ikke i offentlig Journal selv om de er gamle. Nyere dokumenter i saken er der. Det vil si at det er større mangler i journalen. Når de først offentliggjør journalen skal den være komplett.

2 Dokumenter som etter akrivloven/ offentlighetsloven både skal arkiveres og journalføres er regelrett slettet.

Det stopper ikke der. Hos FAD, som skal passe på Fylkesmannen igjen, starter hindrene tidligere. De gir ikke innsyn i offentlig journal i det hele tatt.

Slikt gir ingen troverdighet.

Anonym sa...

Jeg hadde en sak hos Fylkesmannen i Oslo. De ga et svar, der de refererte til dokumentasjon fra en annen Justisdepartementet Den referansen bar hele svaret. Jeg slo meg til ro med det. Etter en månedstid tenkte jeg at det hadde vært interessant å se hva som stod i de refererte dokumentene. Da kom det etterhvert frem at de aldri hadde eksistert. Fylkesmannen skjønte ikke hvorfor jeg klagde til dem på at de hadde referert til dokumentasjon som ikke eksisterte.

Sidsel Dahl sa...

Hei. En av mine lesere har informert meg om denne:

http://www.offentlighet.no/Sporsmal_og_svar/?module=Forums;action=ForumThread.publicGetPostsInThread;id=350

Går man inn på linken til Varingen så blir du henvist videre der det kommer frem hva dette egentlig handler om.

Legg inn en kommentar