onsdag 2. september 2009

Sosialismen – verdens undergang

Det kan ikke lenger være noen tvil om hva budskapet til Jens statsminister er. Han skal skattlegge oss - og denne skattleggingen vil måtte eskalere. Han er en ektefødt sosialist og bruker oljefondet som et gambling-fond. Dette er allerede bekreftet da vi vet at vi bare det siste året har tapt «milliarder». Milliarder vi burde ha investert i fremtiden. På utdannelse, på forskning, på omsorg for eldre og syke, på veier.

Alle bør ha lagt merke til at argumentet til Jens har vært at vi må spare av oljefondet for dårligere tider. Spørsmålet er da: hvilke dårlige tider er det han sikter til? Her kan det jo bli med rene gjetninger, men mange fakta ligger i dagen.

Eksempelvis det faktum at oljen kan ta slutt. Men vi produserer gass og noe som har overtatt for oljen allerede. Han har ikke svart klart på om han vil tillate boring i Lofoten; symptomatisk for Jens som aldri svarer direkte på et spørsmål.

Nok et eksempel er at Jens har bidratt til avtaler som åpner for at «hele verden» kan flytte hit og/eller at oljefondet skal fordeles på «resten av verden». La det bli med disse to gjetningene. Og prøve forstå hvorfor han heller skattlegger og raner folks eiendom og inntekt enn å bruke av de milliardene som allerede står på oljefond-boka - og ikke minst de milliardene som Norge har i overskudd hvert år.

Forstår vi de nevnte forutsetningene så blir det snart enklere å fatte retorikken til Jens og sosialistene. Det er og blir mer og mer innlysende at Norge ved den sosialistiske regjering har til hensikt å skatte folk ihjel for å dekke de utgifter vi har og vil få i fremtiden - ved at befolkningsøkningen vil stige drastisk de neste 10-30 år. Og det ikke fordi Ola og Kari føder «nok» barn. Ikke engang SSB legger skjul på dette. Selvom de forsøker skjule de relle fakta så godt de kan.

Islam er her for godt og med den muslimenes vilje til å føde unger som kaniner. Vi kan nå bare gjøre vårt for å stoppe denne mentalt forstyrrede ideologien og det er bare kreativiteten som setter grenser. Frp er et parti som er kreative i så henseende og vi kan håpe at de blir istand til å frigjøre oss fra avtaler sosialistene har inngått uten å spørre oss. Symptomatisk for sosialismen; det tres reguleringer og infame lover over oss uten å spørre!

Det siste er nå hva USA opplever i disse dager via den tidligere organisatoren Hussein B Obama. Nå USA's president – en brikke i spillet om «slutten på kapitalismen i Amerika».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar