onsdag 16. september 2009

Asylsøkere eller turister?

Sitter her med en sak jeg har funnet hos Fylkesmannen. En kvinne forteller at hun er ansatt ved et asylmottak. Hun har noen spørsmål angående en familie som hun hevder har fått «opphold med begrensninger».

Opphold med begrensninger? Hun forklarer denne formuleringen med at familien har fått «oppholdstillatelse» - og prøv å ta inn over deg denne formuleringen: «men ikke rett til å bli bosatt i en kommune».

Okey. Den ansatte kvinnen gir deretter selv en definisjon av denne formuleringen som lyder som følger: «det betyr at de vil fortsette å bo på asylmottaket». Stopp her! Hva er det jeg ikke får med meg?

Familien har søkt om asyl men er kanske ikke reelle asylsøkere som det heter? Med andre ord – eh...økonomiske lykkesøkere? Kommer faktisk ikke nå på et annet uttrykk for dette fenomenet vi er overlesset med i Norge for tida. Og tro du meg, dette følger jeg godt med på!

Det sies fra denne regjeringen som vi fortsatt skal slite med i årene fremover, at asylsøkere som ikke får oppholdstillatelse skal uttransporteres; og alle vet vi hva det betyr med en rød-grønn regjering. Det betyr nemlig at med en formulering som dette, kan man - enten forlate asylmottaket oppe i Gokk – eller ta Norway Expressen ned til hovedstaden; hvilket de fleste gjør etterhvert. For oppe på Senja f eks der finnes det ikke noe å gjøre for de asylsøkerne som kun har fått «opphold med begrensninger». Og denne kategorien må så vidt jeg kan forstå med min beste vilje være mennesker som UDI «dessverre må si nei til», men siden vi er såå snille i dette landet, så kan de jo ikke kastes på gaten, ikke sant? Så disse som av UDI altså ikke skal få lov til å flytte til en eller annen kommune i dette landet, de får tillatelse til fortsatt å få bo på mottaket oppe i Gokk. Og der får hver person 100 kroner dagen til mat, og tak over hodet. Ytterligere blir det ydet legehjelp, jordmor og sykehusopphold når ungene gjør sin entre – og det gjør de ofte blant denne gruppen, det vet vi også.

Idet hele tatt - hva i helvete er poenget med UDI? Per Willy Amundsen, Frp har hevdet at disse som fremdeles bor på asylmottaket oppe i Skrolsvika på Senja, disse må vi nå få sendt ut av landet. Er det ikke et stort tankekors da at Amundsen i det hele tatt må gå offentlig ut med en sånn erklæring? Jeg vedder på at Ola og Kari Nordmenn ikke skjønner en dritt av dette; selv gjør jeg det først nå!

PS. Det skal også nevnes at denne familien går på skole og lærer seg norsk. DS

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article436655.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar