søndag 2. august 2009

Folkets nyttige idioter

Hvem har ikke møtt mennesker som har andre infallsvinkler på dialogen enn deg. Og hvor ofte har du selv tatt deg i å undre deg over om personen som sitter foran deg mangler intellektuelle evner.

I Norge idag er samfunnet forandret til det ugjenkjennelige for oss som har levd en stund. Denne endringen er markant i hele vest-europa. Vi burde oppfatte dette som kaos i den forstand at regler for normal samkvem og forståelse setter våre evner til å argumentere på prøve daglig. Og da spesielt via radio og TV, der vi møter s.k. autoriteter med hvert sitt syn på politiske, så vel som samfunnsmessige spørsmål. I Norge er disse autoritetene en liten skare meningsberettigede som lenge har bidratt til det samme trangsynte og spesielle syn på samfunnet, som prosentvise andre nordmenn også deler. Alt avhengig av hvem som sitter i regjeringsstolene til enhver tid.

På Dagsnytt18 i forrige uke gikk debatten mellom en politimester i Rogaland, Erling Lae, (H) og NOVA-forsker Ada Ingebrigtsen. Politimesteren, representanten for ordensmakten kunne fortelle lytterne at man jobber preventivt og forebyggende med å kartlegge hvem som begår kriminalitet i hans distrikt. Lae forteller en historie om en episode på t-banen i Oslo i forrige uke der 7-8 musikanter kommer styrtende inn på toget, setter musikken på full guffe og strener gjennom to togsett og tigger. Lae mener dette oppleves skremmende. Og kan ikke aksepteres i et samfunn som vårt. Underforstått at i øst-europa er de så vant til denslags at ingen en gang trekker en rynke. Og som NOVA-forsker lattervekkende bare må få presisere, «så er det jo nettopp det man kan oppleve i Paris også».

Politimesteren i Rogaland, han snakker som mange av oss forstår og kan relatere oss til. Det samme gjelder Erling Lae ,som mener at han gjerne forholder seg til saker og ting som er annerledes (!) så det er ikke det at han er imot at det er liv og røre i hovedstaden. Men når folket reagerer med angst og ubehag, da mener Lae at nok får være nok. Noe vi også kan relatere oss til; i alle fall en stadig større prosent av oss meningsberettigede.

NOVA-forskeren derimot, hun er av den oppfatning at vi er rasister og burde skamme oss alle som en. Ja, ikke at hun bruker det utvannede ordet rasist, men vi hører hva hun sier. Og vi undrer oss over hennes manglende evne til å se saker og ting i perspektiv. Hun er enig i at man skal orientere seg mot de kriminelle. Men ikke derfor sagt, i følge henne - «skjære alle over en kam». Vi kan jo ikke vite hvem som er kriminelle og derfor blir det rasistisk å kartlegge alle som ser ut som de er sigøynere; for det er nemlig de fleste. Det er iflg Ingebrigtsen umenneskelig å nekte disse, som bare er her for å tigge. For de er jo så fattige, gad vite - at dette må vi bare finne oss i!

Hun gjør seg altså til talsmann for ordensmakten. Hun vet tilsynelatende mer enn dem; hun har visst allerede kartlagt dem selv. Ja, slik høres det ut. For henne blir det problematisk å fatte at noen er kriminelle og andre ikke. Ja, antagelig så tror denne kvinnen at tiggerne – de som sitter foran butikkene og rister med pappkruset sitt og lirer av seg noen uforståelige gloser hver gang vi passerer uten å forbarme oss – disse har vel antagelig leid seg en Avis-bil som de kjører frem og tilbake over grensen. Til hvor vet vel ingen; Sverige muligens? Men de kommer i allefall, og noen sitter og rasler med kruset sitt, atter andre organiserer tjuvraider i butikkene rundt om. Andre igjen raner deg i ditt eget hjem uansett om døra er låst eller ei.

Så hvordan skal vi forholde oss til disse som proklamerer med en seiglivet vilje til å skape kaos i sitt eget land? De blir etter min mening, som Lenin sa det så karakteristisk: «nyttige idioter». Spesielt i disse valgtider da vi alle, gamle som unge nå om få uker, må kunne være i stand til å skille snørr fra bart. Om ikke vi skal bukke fullstendig under, i et samfunn som så til de grader er blitt lemlestet – og da spesielt de siste fire årene!

http://no.wikipedia.org/wiki/Nyttig_idiot

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar