onsdag 12. august 2009

«Døgeniktene» blant oss

Har tidligere her omtalt «bull-shit-indexen» som et mål på hvor mye du må finne deg i av døgeniktene i samfunnet, som kan gjøre livet surt for deg. Hvis disse i tillegg har psykopatiske trekk er fremtidsutsiktene for dette samfunnet på raknende grunn.

I debatter har jeg karakterisert mennesker som sjarlataner og døgenikter. Dette er ikke ord som ofte brukes i dagligtale, antagelig fordi de relateres til skjellsordene. En sjarlatan har sin opprinnelse fra italiensk og betyr på godt norsk en pratmaker man ikke kan stole på. En døgenikt er en person som ikke duger til så mye; en kunnskapsløs person.

I debatter har jeg kalt Jens Stoltenberg en sjarlatan. Dette er ikke et forsøk på å sverte vår nåværende statsminister. Tvert imot dette er gjort for å informere de kunnskapsløse blant oss - og da sikter jeg ikke til døgeniktene men til mange i dette landet som lever i sin egen verden uten å interessere seg for det som skjer rundt dem - så lenge de mottar trygden sin hver måned til fastsatt tid.

Døgeniktene finner man på uttallige offentlige kontorer og de er ofte psykopater. Kombinasjonen, for dere som har erfart en person med psykopatiske trekk tett inn på seg, enten privat eller i arbeidssammenheng føler seg nok allerede uvel bare ved tanken. Døgeniktene er selvsagt ikke per se psykopater, de er bare ikke kompetente i sitt arbeide.

At jeg har nevnt Jens Stoltenberg er ikke tilfeldig. De fire siste årene med dagens regjering har vist oss at regjeringen med pratmakeren Stoltenberg som leder, har ført oss ut i et elende som bare Frp er i stand til å reparere. Ja, det er faktisk min påstand! Sjarlatanen er han eller hun som vi møter på TV-skjermen med en retorikk vi bare kjenner fra mennesker vi ikke stoler på. Vi lytter ikke engang til disse hvis de tilhører vår nærmeste krets - vi trekker bare på skuldrene og jatter med.

«Vi er opptatt av», sier Jens og Kristin – som begge er ihuga sosialister. Den ene verre enn den andre. «Vi er opptatt av velferd; av de gamle, de syke" og alle som man selvsagt bør være opptatt av. Hvem stiller spørsmål ved denne retorikken? Jo, alle vi som venter på en fortsettelse av dette mantraet fra de harde 30-åra. Vi som i fire år har ventet på at løftene skal innfris; vi er lei og har innsett at bløffen er avslørt.

På offentlige kontorer sitter døgeniktene. Alle de som Jens og Kristin har gitt en jobb å utføre men som aldri ble spurt om kompetanse. Vi lover hundreogørtentusen sykehjemsplasser og barnehageplasser og; ja, i det hele tatt - «vi lover»! Å så flott, sa de mange TV-titterne dengang - og mange har fremdeles ikke forstått at de ble lurt. For hva hjelper det med hundreogørtentusen plasser histen og pisten hvis det ikke finnes kompetente arbeidstakere til å utføre jobben!

Hva gjelder ideologien sosialisme skal jeg la det temaet ligge foreløpig. Men jeg garanterer at det er sammenheng mellom sosialistene og bløffmakerne Jens og Kristin og det uføre vi er havnet i spesielt de siste 4 årene. Det er sammenheng mellom det faktum at døgeniktene er i flertall og regjerer de offentlige kontorene – og alle ideologier som ender på «-isme».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar