tirsdag 21. juli 2009

Min egen surrealistiske historie

Idag skal jeg spinne litt videre på dette temaet jeg tror mange kjenner seg igjen i. Å bli rævkjørt av rettsvesenet er ydmykende, like mye for Kjell Inge Røkke med sin enorme pengebinge, som for den lille mann i gata. Noen av oss mener jo faktisk at vi har vært i god tro; mens andre selvsagt er råbarka kjeltringer.

Selv har jeg noen historier å fortelle og jeg tenker at jeg starter med det som er nærliggende og noe som skurrer såpass for tiden, at jeg mener det er grunn til å dele det med dere. Jeg vil etterhvert trykke dokumenter som forøvrig er underlagt Offentlighetsloven og derfor er alment kjent for dem som jobber med å få fakta på bordet, eksempelvis journalister, men også deg. Navn vil derfor ikke bli anonymisert og den det gjelder må eventuelt leve med skammen. Men så er jo også poenget med denne bloggen at gapestokken vil være et ris bak speilet for dem som føler seg fristet til å gå over streken. Jeg har et mål og det er etterhvert å få samlet fakta og personlige historier for om mulig å få det publisert samlet.

Historie fra virkeligheten: Høsten 2008 kjøpte jeg et opphold i Frankrike via Novasol, som forøvrig leier ut hus og hytter i Norge, foruten resten av verden. Forberedelsen og oppholdet forøvrig ble et mareritt. Novasol oppnådde omsider med sin skammelige opptreden å sette meg i en såpass problematisk situasjon, at oppholdet måtte avbrytes. Jeg tapte penger og ikke minst måtte jeg anmelde et underslag av depositumet som ble innkrevet ved ankomsten i Cannes.

Hva gjør man så? Jo, man er prisgitt rettsvesenet der denslag saker først må gjennom Forliksrådet. Så langt greit. Jeg møter sjelden uforberedt og i alle fall ikke når det gjelder krav om kompensasjon for urettferdig behandling. Investerte et par timer hos advokat og fikk noen gode råd om hvordan opptre overfor Forliksrådets medlemmer. Kopiere opp momenter i saken, skrive et manus for ikke å havne ut på viddene under argumentasjonen. I det hele tatt; jeg var mentalt forberedt. Dette er jo ment å være en mekling og som det står i Domstolloven:

§ 6-1. Prinsipper for forliksrådets virksomhet

  1. Behandlingen i forliksrådet skal legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. http://www.lovdata.com/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/tl-20050617-090-011.html&emne=domstollov*&&

Hvis rådets medlemmer er sosialt uintelligente, så blir det ingen mekling som skal «bidra til å få løst saken enkelt, hurtig og billig». En ting er at Forliksrådet bør opptre med autoritet men når lederen opptrer som en reinspikka psykopat, da sier det seg selv at frustrasjonen blir stor hos partene. Eller part(en). For står man overfor en psykopat, så makter ikke vedkommende å forholde seg til mer enn ett offer ad gangen.

Mitt møte med denne personen var såpass surrealistisk at jeg kom ikke til hektene før etter flere dager. Dommen ble selvsagt fattet på feil premisser; jeg fikk nemlig aldri forklare meg. Som sagt - du vil neppe tro det om du ikke selv har opplevd det; surrealistisk! Dommen er en løgn og fattet på grunnlag av 1 persons utilbørlige oppførsel. Vedkommende er nå anmeldt og det er bare å vente på resultatet av etterforskningen. Og som vel de som leser dette tenker: «saken blir henlagt etter bevisets stilling».


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar