onsdag 19. desember 2012

Dr Stig Frøland: hermed er vi advart

Når Stig Frøland den anerkjente legen går ut med en artikkel i VG og forkaster hijab-bruk på sykehuset; da er det et problem. Om det kan det ikke være noen tvil. På Universitets-sykehuset i Oslo har man innført en tillatelse til å bruke dette forkastelige hodeplagget av leger og pleiere. Stig Frøland vil ha seg frabedt dette; da det skaper frustrasjon hos pasientene.

Ja uten tvil, hadde jeg måttet forholde meg til et sykehus i en situasjon der jeg skal behandles av en muslim ville jeg i utgangspunktet være veldig skeptisk. Og skulle jeg havne i en situasjon der jeg må under kniven kirurgisk ville jeg protestert. En muslimsk fastlege skal jeg ha meg frabedt og ville falle meg svært unaturlig.

Men hva er det dr Frøland forsøker å fortelle oss? Jo uten tvil kan hans artikkel leses som et innlegg i en debatt som tidligere er ført om dette hodeplagget hos ordensmakten og Forsvaret. Og selv om muslimer ikke selv alltid går i bresjen for å bruke dette hodeplagget, så vil det alltid finnes politisk korrekte mennesker som liksom skal være så korrekt at det virker frastøtende. Og gudene skal vite at det disse oppnår er ikke noe annet enn å bidra til total forakt for disse som har slått seg ned her i landet. Og i andre land også forøvrig. Inntil noen setter foten ned og sier, NEI. Sånn vil vi ikke ha det!

Det er dette dr Frøland nå går i bresjen for å få en slutt på. Fordi han selv kanskje føler et ubehag ved tanken på å bli behandlet av en muslim? Ja, han argumenterer med det faktum at muslimer føler en forakt for mennesker generelt; sånn jeg leser ham. At han sender homofile foran seg er greit, og når han bruker det faktum at muslimer betrakter homofile som noen som fortjener dødsstraff, så kan man ikke benekte det faktum at Muhammed, som disse lever etter i det daglige, mener at kristne også skal dø.

Hva gjelder oss kristne; og jøder for den delen så er de forpliktet etter den sataniske boka deres å lyve for oss. Og så skulle vi altså late som om dette ikke betyr noe? Hallo???? Tenk deg da at du sitter overfor en muslimsk lege; med eller uten hodeplagget sitt, som forteller deg at «alt er bra». Ja, du bør jo anses for å være en komplett idiot om du stoler på det utsagnet. Ja, tatt i betraktning det vi nå har lært oss om deres tankegods, så er det jo harakiri å legge sine bekymringer i hendene på en muhamedaner!

Dr Frøland vet hva han snakker om. Han møter pasienter hver eneste dag. Han møter mennesker som meg, som kaller en spade en spade. Og så lenge som vi kan holde dem på en viss avstand lar vi det skure og gå. Men den dagen du sitter der og tenker: «liv eller død»; da burde du ta til deg alvoret og hintet til Frøland; om at nå er tiden inne til å tenke seg om.

Det er derfor et stort tankekors at vi importerer disse menneskene og kaller det arbeidsinnvandring. At vi ikke rekker å utdanne folk i dette landet i takt med denne perverse innvandringen, og da snakker jeg ikke om svensker eller engelskmenn. Men tar til orde for arbeidsinnvandring med medisinsk bakgrunn er forståelig. Men la dem pleie hverandre. Selv vil jeg nekte å ha noe som helst med dem å gjøre. Og det fordi jeg vet forskjell på den Gode og den Onde. Jeg baler med sistnevnte hver eneste dag. Det er ikke for ingenting at vi i Fadervår ber Gud «fri oss fra den Onde». Jeg vet mer enn nok til å ha sterke meninger om dette temaet. Og hermed er du advart. Still deg bak dr Frøland - og takk ham for den innsikten han har gitt deg idag. Les VG for mandag.

2 kommentarer:

Legg inn en kommentar