onsdag 4. april 2012

«En internasjonal begivenhet»

«En rettssak som er mer enn en rettssak», sier Rune Ottosen, professor i journalistikk.

Si meg, burde ikke de eller den som skal vurdere Breiviks tilregnelighet være en representant for det som Breivik har skrevet i sitt manifest «2083»? Det er innlysende at ingen andre enn hans «tilhengere» vil ha forståelse for det som hevdes der - samt det faktum at høyre-orienterte i hele Europa nå samler seg for å få en slutt på muslimsk innvandring. Det Breivik argumenterer for. Og det han ønsker å få kne-satt mer enn noensinne.

Hans tilhengere er ikke mordere, det må da være innlysende. Det viser seg jo stadig oftere hvem som er «voldelige». Det er det de VENSTRE-ekstreme som er. Det siste eksempelet på det er den ikke-voldelige demonstrasjonen som ble annonsert i Århus fra EDL; en gruppe som har etablert seg i England som vil ta tilbake landet sitt. Det var ikke noen av disse som ble anholdt og arrestert. Det var det nær opp til 100 representanter fra de venstre-ekstreme som ble.

Ikke oppsiktsvekkende. Og noe vi vil se vil gjenta seg når de nå har organisert seg i hele Europa. Det disse har forstått i motsetning til fjortisene; representantene fra bl a Blitz-miljøet er at heretter kan de overlate den negative oppmerksomheten til de nyttige idiotene. Selv fascistiske muslimer har forstått dette.

Noe som vel må fremstå som kostelig for EDL og deres tilhengere som nå etablerer seg mer og mer etter 22/7. Enten stemmer det at Breivik har sine tilhengere der også eller så benytter disse nå mulighetene til å markere sitt syn fordi Breivik med sine tilhengere nå faktisk og reelt har sluppet opp gasspedalen og fått fart i «sakene». Denne unge kristne mannen fra Norge fremstår allerede som en helt for disse som nå etablerer seg i hele Europa. Det er disse som ikke vil la det bli med politisk u-korrekte og etterhvert bleike blogger. Det er disse som nå går til ytterligere ett skritt. Nemlig handling. De pol u-korrekte bloggene har satt sine spor. Det vil vise seg i årene fremover hvor viktige de har vært for endring.

At Breiviks oppfordring nå - om å anse ham som tilregnelig - står og faller med denne rettssaken synes klokkeklart. Det er ikke uten grunn at ikke bare bloggere som Fjordmann blir innkalt som vitne for Breivik men også den mannen som for flere ti-år siden spådde den utviklingen som Breivik omtaler. Nemlig Carl I Hagen. Siv Jensen derimot vil nok ikke være representativ nok. Hun har vist seg ikke å ha rygg-rad nok til å stå opp for sitt syn på «snik-islamisering». Ei heller Hans Rustad, redaktøren for Document. Det er stadig flere som nå står frem med innlegg som klart fremstår som ynkelige og feige. De skal ha seg frabedt å bli koplet til Breivik!

Dette er vanskelig å forstå. Det minner meg litt om det som er blitt spådd om kristne som ikke vil stå ved sin tro på Jesus Kristus når den dagen kommer at de står for et valg mellom liv og død. Vel, det er menneskelig å være feig, men dette gagner ikke alle dem som faktisk ønsker en endring. Og Hans Rustad fremstår nå som en mann som taler med to tunger. Innleggene på bloggen fremstår nå som pinglete. Han har som redaktør oppfordret folk (etter 22/7) til ikke å føre et «sleivete språk». Men å kalle en spade for en spade betyr nødvendigvis det.

http://politiken.dk/indland/ECE1586093/sf-i-aarhus-idioter-stjal-fokus-med-vold/

En av forsvarernes viktigste oppgaver under rettssaken blir derfor å bevise at Breivik ikke var psykotisk da han tok livet av 77 mennesker den 22. juli.
For å få til det, vil de blant annet føre vitner som deler Breiviks oppfatning om at muslimer forsøker å ta over Europa.


Kort sagt: de skal prøve å bevise at Breivik kan ha rett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar