lørdag 14. januar 2012

Anders Behring Breivik må frifinnes

Journalister og politikere er ikke sitt ansvar bevisst. Det må bli den bastante konklusjon etter at vi nå får dekket rettsaken om 22/7 - via mediene.

Redaktørene i de respektive avisene i Norge fører nå denne rettsaken for åpne dører. De har fått tak i rapporten laget av retts-psykiaterne som snakket med Anders Behring Breivik. De trykker utdrag fra denne. Beviser som skulle vært fremlagt i retten når den kommer opp i april i år. Avisene overlater til oss folket å dømme i denne saken.

Vi har allerede sagt mye om konklusjonen av de lange og mange samtalene som er blitt gjort med Behring Breivik. Vi tror ikke mannen kan ha vært psykotisk eller paranoid når han skrev sitt manifest eller utførte udåden med regjeringsbygget og på Utøya. En person som i flere år har vært en del av vårt samfunn, levd med og av egen erfaring og med selvsyn gjort seg opp en mening om dagens perverse innvandrings-politikk – og nå attpå til skriver et manifest på 1500 sider om dette – han må da være gal?

Eller paranoid?

Advokat Geir Lippestad mer enn antydet at dette som avisene serverer oss til frokost hver dag i denne saken - er ikke mindre enn ansvarsløst. I verste fall går det på retts-sikkerheten løs. Og er det noe vi har erfart så er det at dyktige advokater i dette landet får satt fangen fri - hvis det kan bevises at retts-sikkerheten ikke er ivaretatt.

Et eksempel: pakistaneren Bhatti ble frikjent med hjelp av advokat John Chr Elden i den første terrorsaken som kom opp i Oslo. Fordi politiet hadde avlyttet Bhatti og visstnok gått utover loven som regulerer avlytting av personer; uansett hva de har bedrevet. Denne mannen hadde skutt på flere bygninger for å skremme. Den jødiske synagogen i Oslo har i dag et stort kulehull over inngangen.

En villa i Bærum ble beskutt natte-tid der forøvrig en eldre kvinne lå og sov. Bhatti ble av retts-psykiaterne konstatert å være en psykopat. Han ble frikjent ved god hjelp av adv Elden. Som fant frem til paragrafer som avgjorde saken.

Avisene legger frem de samme bevisene som skal og bør legges frem i retten. Så hvordan skal Behring Breiviks forsvarere kunne bruke disse slik at retts-sikkerheten kan sies å være ivaretatt? Vi, folket og dommerne som er oppnevnt i denne saken er allerede påvirket. I alvorlige straffesaker blir man bedt om å ikke lese aviser under rettssaken. Man kan bli påvirket. I denne saken blir det snart meningsløst å føre saken for retten. Den er jo snart avgjort av oss; folket. Dette minner sterkt om stater vi kaller diktaturer.

Det er to sider av denne rapporten som ikke har kommet godt nok frem. Det faktum at han neppe var psykotisk når han skrev rapporten, som forøvrig intellektuelt sett er noe av det beste jeg har lest. Og var han paranoid så er halvparten av befolkningen (minst); paranoide hva gjelder vår oppfatning av denne hensynsløse og kriminelle innvandrings-politikken som Arbeiderpartiet&co bedriver her i Norge.

Den andre siden av rapporten som hevder at han var psykotisk er så vidt jeg forstår ikke relatert til det han skriver i sitt manifest. Men til den tilstanden han var i da han drepte for fote. Det kan vel ikke være noen tvil om at han på det tidspunktet må ha vært i en psykotisk tilstand! Han var jo også rusa på «en coctail av narkotika».

I så fall er det ikke noe galt med denne konklusjonen. For retts-psykiaterne skal ikke gjøre seg opp noen mening om innholdet i hans manifest. Men – er mannen ikke tilregnelig i GJERNINGS-ØYEBLIKKET – så kan han ikke straffe-dømmes.

Advokat Lippestad mer enn antydet på Dagsnytt18 i går, at denne retts-saken som pga avisenes ansvarsløse forhold til lov og rett - og som nå setter rett-sikkerheten i fare, faktisk kan bidra til at Behring Breivik må frifinnes.

Snakk om nyttige idioter?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar